• Evropská komise dne 12. 5. 2021 přijala akční plán EU pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy, které je stěžejním cílem Zelené dohody pro Evropu. Plán propojuje všechny příslušné politiky EU v oblasti boje proti znečištění a jeho předcházení. Zahrnuje celou řadu stěžejních iniciativ a opatření, včetně většího sblížení norem kvality ovzduší s nejnovějšími pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO), přezkumu norem kvality vody, snížení míry znečištění půdy a podpory obnovy půd, přezkumu většiny právních předpisů EU o odpadech za účelem zapracování zásad čistého a oběhového hospodářství či podpory nulového znečištění z výroby a spotřeby.
  • Evropská komise dne 12. 5. 2021 zveřejnila jarní hospodářskou prognózu, podle které by ekonomika EU měla v roce 2021 růst o 4,2 % a v roce 2022 o 4,4 %. Míry růstu budou v rámci EU i nadále různé, ale do konce roku 2022 by se všechny členské státy měly dostat zpět na úroveň před krizí. Očekává se, že s vyšší mírou proočkovanosti a s uvolňováním omezení bude hospodářství EU i eurozóny výrazně posilovat. Tento růst bude poháněn soukromou spotřebou, investicemi a rostoucí poptávkou po vývozu z EU díky sílící světové ekonomice. Veřejné investice jako podíl HDP mají v roce 2022 dosáhnout nejvyšší úrovně za uplynulých více než deset let. K tomu přispěje Nástroj pro oživení a odolnost, který je ústředním prvkem iniciativy Next Generation EU.
  • Evropská komise dne 12. 5. 2021 obdržela oficiální maďarský plán pro oživení a odolnost. Maďarský plán navrhuje projekty v pěti ze sedmi politických priorit a počítá s granty v celkové hodnotě 7,2 miliard eur.
  • Evropská komise dne 10. 5. 2021 schválila český program na podporu podniků postižených pandemií koronaviru ve výši přibližně 1,9 miliardy eur (50 miliard CZK). Program byl schválen podle dočasného rámce pro státní podpory. Podpora z programu bude mít podobu přímých grantů, záruk nebo úvěrů na kompenzaci výdajů vzniklých příjemcům v období od února 2020 do prosince 2021. Žádat budou moci podniky, jejichž obrat poklesl v příslušném období ve srovnání se stejným obdobím před pandemií alespoň o 25–50 %.

Rada EU

  • Rada dne 10. 5. 2021 přijala nařízení, kterým se modernizuje režim EU pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití. Jedná se o zboží, software a technologie, které lze použít jak pro civilní, tak pro vojenské účely. Nové nařízení posiluje kontroly u širšího spektra nově vznikajících technologií dvojího užití a koordinaci mezi členskými státy a Komisí na podporu účinného prosazování kontrol v celé EU. Zavedením povinností náležité péče pro výrobce nová pravidla rovněž přisuzují společnostem důležitou úlohu při řešení rizik v oblasti mezinárodní bezpečnosti, jež jsou se zbožím dvojího užití někdy spojena. Poté, co přijaté nařízení formálně podepíše Evropský parlament a Rada, bude vyhlášeno v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost o 90 dní později.