Ve dnech 30. září až 2. října se v italském Miláně setkali zástupci smluvních stran Pařížské dohody, aby projednali otázky, které nebyly dořešeny na poslední konferenci OSN o změně klimatu v roce 2019. Cílem přípravného setkání bylo vytvořit předpoklady pro úspěšný průběh konference COP26, která se uskuteční v listopadu ve skotském Glasgow.

Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) ve zprávě, která byla zveřejněná letos v srpnu, varuje, že pokud se nepodaří navýšit a uskutečnit celkové národní klimatické závazky (NDC) v rámci Pařížské dohody, vzroste globální průměrná teplota do konce století o 2,7°C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Takový nárůst by znamenal extrémní výkyvy teplot nebezpečných pro lidské zdraví, se všemi dalšími důsledky jako jsou sucho, požáry, tání ledovců a permafrostu, zvyšování mořské hladiny či povodně.

Jedním z hlavních témat společné diskuse v rámci preCOP proto byla potřeba řešení nerovnováhy mezi aktuální úrovní NDC a potřebným snížením emisí, které by zajistilo omezení oteplování na 1,5°C. Rozhovory však zahrnovaly celou řadu dalších otázek, mezi které patřilo vytvoření společného časového rámce pro aktualizaci NDC, transparentnost vykazování emisí, naplnění příslibu finančních prostředků ve výši 100 miliard US dolarů ročně (do roku 2025), které mají pomoct rozvojovým zemím s adaptací na klimatické změny, či dohoda ohledně článku 6 Pařížské dohody, který specifikuje přeshraniční tržní mechanismy napomáhající naplnění NDC.

V souvislosti s přípravou COP26 vyzvala skupina zranitelných států (Climate Vulnerable Forum) k vytvoření Paktu o mimořádné situaci v oblasti klimatu, jehož cílem je posílení mezinárodní spolupráce.

Tyto země, které se společně na globálních emisích podílí pouze 5 %, svoji pozornost zaměřují především na skupinu největších ekonomik sdružených v rámci G20. Vyzývají mezinárodní společenství k ochraně těch nejzranitelnějších a požadují, aby aktualizace NDC do roku 2030 probíhala v rámci konferencí COP až do roku 2025 každoročně. Dále podporují vytvoření robustního tržního uhlíkového mechanismu, z něhož by 5 % příjmů bylo nasměrováno k adaptaci nejzranitelnějších zemí. V neposlední řadě upozorňují na problém klimatické migrace.

Zdroj: www.cez.cz