V Bruselu se dne 12. prosince sešli prezidenti a premiéři EU27 na pravidelném zasedání Evropské rady, aby pokračovali v diskusi o klimatické neutralitě do roku 2050 a nastavení víceletého finančního rámce na příští rozpočtové období. K ambici dosáhnout klimatické neutrality během příštích třiceti let se přihlásily všechny členské země, kromě Polska. Evropská rada vyzvala Radu EU, aby v duchu podpory klimatické neutrality pokročila v práci na Zelené dohodě pro Evropu.

Evropská rada ve svých závěrech uvedla, že s ohledem na nejnovější dostupné vědecké poznatky potvrzuje cíl dosáhnout do roku 2050 klimaticky neutrální EU, a to v souladu s cíli Pařížské dohody. Jak uvádí zpráva Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC) z října 2018, vyžaduje omezení globálního oteplování na 1,5 °C, které zmiňuje Pařížská dohoda, rychlou reakci a dosažení uhlíkové neutrality kolem roku 2050. (Více o zprávě IPCC viz bulletin Energetika v EU z října 2018)

Cíl dosažení klimatické neutrality v roce 2050 potvrdily všechny členské země EU, kromě Polska, které vyrábí z uhlí přibližně 80 % elektřiny. Během jednání Polsko požadovalo na transformaci více času a ekonomickou podporu. Evropská rada ve svých závěrech uznala potřebu podpůrného rámce, vč. podpory investic, a to s přihlédnutím k různým vnitrostátním podmínkám, pokud jde o výchozí situaci. Opatření v oblasti klimatu podpoří v příštím rozpočtovém období víceletý finanční rámec. Zároveň bude cílená podpora pro regiony a odvětví, která budou transformací nejvíce dotčeny, poskytnuta prostřednictvím připravovaného mechanismu pro spravedlivou transformaci, jehož návrh Komise představí v lednu příštího roku. K otázce klimatické neutrality se Evropská rada vrátí v červnu 2020, kdy budou k dispozici i další relevantní legislativní návrhy avizované v Zelené dohodě pro Evropu.

Dalším diskutovaným tématem na úrovni prezidentů a premiérů EU27 byla volba energetického mixu, konkrétně využití jaderné energie při dosahování klimatické neutrality. Evropská rada potvrdila právo členských států EU rozhodovat o vlastní skladbě zdrojů energie a zvolit nejvhodnější technologie, přičemž některé členské státy (včetně ČR), uvedly že součástí jejich energetického mixu je jaderná energie.
Prezidenti a premiéři členských zemí se také zabývali myšlenkou konference o budoucnosti Evropy, která by započala v roce 2020 a byla završena v roce 2022, a vyzvali chorvatské předsednictví, aby zahájilo kroky k jejímu uskutečnění.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU