Evropská komise

Evropská komise dne 1. 2. 2017 zveřejnila druhou zprávu o stavu energetické unie. Ta se zabývá pokrokem dosaženým od zveřejnění první zprávy v listopadu 2015. Tyto zprávy jsou hlavním prvkem monitoringu provádění této klíčové priority Junckerovy Komise a součástí balíčku jsou i zprávy o pokroku v oblastech obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a klimatu. Evropská komise mj. ve zprávě vyzývá členské státy k rychlejší implementaci již odsouhlasených opatření, ke vzájemné součinnosti a k vytvoření finanční platformy, která by usnadnila financování energetické účinnosti a projekty z OZE. Místopředseda Komise Maroš  Šefčovič zahájí sérii setkání s představiteli členských států a diskusi o stavu energetické unie dne 3. 2. 2017 v Nizozemí.

Rada a členské státy

Členské státy dne 1. 2. 2017 potvrdily maltskému předsednictví mandát pro jednání s Evropským parlamentem a Komisí o návrhu nařízení posílení bezpečnosti dodávek zemního plynu. Oproti návrhu Komise z února 2016 zaujímá Rada pozici spíše flexibilnějšího přístupu k vytváření regionů s ohledem na dodávky plynu pro případ mimořádných událostí.  Evropský parlament v říjnu 2016 přijal zprávu polského MEP Jerzyho Buzka (EPP), ve které podpořil návrh EK a dále navrhuje v rámci regionů vytvořit koridory pro případ mimořádných událostí.

Evropský parlament

Politická frakce S&D zveřejnila dne 30. 1. 2017 svůj manifest k energetické chudobě. Programový dokument druhé nejsilnější skupiny europoslanců s orientací na levý střed shrnuje postoje, které hodlá frakce prosazovat při jednáních o zimním energetickém baličku, který EK předložila 30. 11. 2016.