Francouzské velvyslanectví, 26. května 2017

Velvyslanec Francie v České republice pan Roland Galharague předal 26. května 2017 panu Petru Kalašovi insignie důstojníka Řádu za zásluhy za jeho dlouhodobé působení v boji proti klimatickým změnám. Během své dlouholeté kariéry ve Švýcarsku, v České republice a v mezinárodních organizacích (Světová banka, UNITAR) přispíval v mnoha zemích světa, zdrženlivých k těmto problémům, k osvětové činnosti a vysvětloval hrozby, jež s sebou nese globální oteplování. Podílel se také na uskutečňování konkrétních projektů, jež jasně dokazovaly, že bezuhlíková ekonomika je nejen žádoucí, ale i technologicky možná, a současně je i velkou příležitostí pro podniky. Při jednáních o Pařížské mezinárodní dohodě sehrál pan Kalaš klíčovou roli, když v České republice vysvětloval, jak důležité je ji uzavřít.

Řád za zásluhy je francouzský řád založený v roce 1963 generálem Charlesem de Gaullem. Je oceněním za mimořádné zásluhy, vojenské nebo civilní, prokázané francouzskému národu. Má tři hodnosti : rytíř, důstojník a komandér a dvě kategorie : velkodůstojník a velkokříž. Mezi českými osobnostmi, které byly vyznamenány Řádem za zásluhy, jsou například bývalí velvyslanci ve Francii Jaroslav Šedivý, Pavel Fischer a Petr Janyška, nebo intelektuálové jako např. novinář Petr Uhl.

Zdroj: ambafrance.org