Nizozemský soud dne 26. května nařídil společnosti Royal Dutch Shell do roku 2030 prostřednictvím firemní politiky snížit čisté emise skleníkových plynů o 45 % ve srovnání s rokem 2019.

Žalobu podalo sedm nevládních organizací, včetně Greenpeace a Friends of the Earth Netherlands. Jedná se o první případ, kdy se ekologické skupiny snaží přinutit energetickou společnost ke změně strategie prostřednictvím soudu. V soudním sporu zastupují přes 17 000 nizozemských občanů, podle kterých společnost Shell ohrožuje lidská práva svými investicemi do výroby fosilních paliv.

Společnost Shell se v dubnu letošního roku zavázala snížit své emise do roku 2050 na nulu, přičemž do roku 2030 sníží uhlíkovou náročnost svých produktů o 20 % a do roku 2035 o 45 %. Tuto strategii podpořili akcionáři jen týden před vydáním rozsudku. Nicméně nevládní organizace usilují o rychlejší postup, a proto prostřednictvím soudu požadují, aby společnost Shell snižovala emise v souladu s Pařížskou dohodou. Takový požadavek společnost Shell odmítá s tím, že plnění závazku z Pařížské dohody přísluší národní úrovni.

Haagský soud shledal, že společnost Shell je odpovědná za emise z jejích dceřiných společností a partnerů v dodavatelském řetězci, a tedy i za průběh snižování emisí skleníkových plynů. Proto musí svým dílem přispět k boji proti změně klimatu. Podle Joany Setzerové z London School of Economics and Political Science „jde o přelomový rozsudek, protože soud konstatoval, že společnost musí přinést finanční oběti a změnit své chování“.

Společnost Shell je přesvědčená, že pokud bude muset nuceně omezit produkci ropy a zemního plynu, zaplní prázdné místo na trhu jiné konkurenční společnosti, které svojí produkci zvýší. Mluvčí společnosti Shell uvedl, že firma se proti rozhodnutí soudu odvolá.

Zdroj: www.cez.cz