Služba Copernicus Climate Change Service (C3S) koncem dubna zveřejnila zprávu o stavu klimatu v Evropě za rok 2020, ve které předkládá přehled o měnícím se klimatu, včetně dlouhodobých trendů.

Loňský rok v Evropě padl teplotní rekord a rok 2020 se stal nejteplejším v historii. Kontinent byl o 1,6 °C teplejší ve srovnání s referenčním obdobím let 1981 až 2010 a průměrná teplota byla o 0,4 °C vyšší než v roce 2019, který byl do té doby nejteplejší. Značně nadprůměrné byly především zimní teploty, které byly o 3,4 °C vyšší než teplotní průměr v referenčním období a byly o 1,4 °C vyšší než v předchozí zimě. Od poloviny 70. let celosvětově teplota nad pevninou stoupá asi dvakrát rychleji než nad mořem.

Zatímco emise skleníkových plynů v loňském roce klesaly, jejich koncentrace v atmosféře se i nadále zvyšovala. Za posledních deset let se koncentrace CO2 v atmosféře ročně zvýšila v průměru o 0,6 % a CH4 o 0,4 %. Nadále dochází k tání ledovců. Globálně ztratily od roku 1957 na své tloušťce 30 m. Z evropských ledovců od roku 1960 odtálo (v závislosti na poloze  Skandinávie, Alpy) 4 až 35 m jejich tloušťky. Hladina moří stále stoupá. V letech 1993 až 2020 byl průměrná roční vzestup hladiny cca 3 mm, což v součtu za toto období činí nárůst hladiny o 8 cm.

Zpráva o stavu klimatu je k dispozici zde.

Zdroj: www.cez.cz