Dne 2. března 2022 přijaly členské státy na obnoveném pátém zasedání Shromáždění OSN pro životní prostředí (UNEA-5.2) rezoluci: Konec znečištění plastem: na cestě k mezinárodnímu právně závaznému nástroji.

This resolution requests that the UNEP Executive Director convenes an Intergovernmental Negotiating Committee (INC) to develop a legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment.

This summary suggests three key areas where business can take action in the context of this new resolution.

Zdroj: www.wbcsd.org