V závěru roku 2018 jsme hodnotili na valné hromadě CBCSD její činnost za uplynulých 365 dní. Od doby, kdy byla Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj založena (rok 2012) jako 64. pobočka WBCSD, se její stabilní členská základna rozrostla na 15 subjektů, které ztělesňují charakteristiky jako 45 tisíc zaměstnanců nebo 260 miliard Kč obratu. Mezi ty největší, v nichž naše témata silně rezonují, patří ČEZ, ADLER International, Sika, Linde Gas, E.ON, innogy, KPMG Česká republika, EY, PwC, ENVIROS či ŠKO-ENERGO.

Během roku fungovalo šest pracovních skupin, z nichž se každá věnuje specifické oblasti udržitelnosti: Strategie 2030/Vize 2050, Smart Life, Udržitelná energetika, Udržitelná doprava, Nové metodické trendy v udržitelnosti, Udržitelná výroba a spotřeba.

Pro naši radu je zásadní, že může ovlivňovat celorepublikové dění na území ČR prostřednictvím svého zapojení do Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Působí v několika výborech – například v tom pro udržitelnou energetiku, udržitelnou dopravu nebo ve výboru socioekonomickém. Spolupůsobíme také v Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii a podílíme se na utváření Strategie 2030. Jsme rádi, že plán byl v říjnu schválen a nyní se přikročilo k přípravě jednotlivých projektů.

Během valné hromady se pozornost obrátila k významnému projektu z produkce České televize. Na několikadílné minisérii Klima mění Česko se podílela i CBCSD. „Je to skvělý projekt a vstup do problematiky udržitelného rozvoje s řadou konkrétních příkladů, které ukazují, že firmy, instituce, občané si uvědomují potřebu změny,“ uvedl Jan Žůrek, prezident CBCSD. Při této příležitosti byla minisérie zároveň pokřtěna.

Autor série Daniel Tichý zmínil skvělou partnerskou spolupráci různých subjektů, jako jsou ČEZ, Skanska, EON, ŠKO-ENERGO či firma CI2. „Říkáme tím veřejnosti, že klima je záležitostí nás všech. Není to jen hrozba, ale i příležitost,“ uvedl při křtu.

Partneři se shodli na tom, že minisérie je jedním z příspěvků k tématu klimatických změn a nástupu nových energeticky úsporných technologií. „Budeme filmy využívat v polygonu, který funguje jako vzdělávací centrum pro střední i vysoké školy. Představujeme tam chytrá řešení o úsporách energií,“ uvedl Lukáš Svoboda ze společnosti EON. Spolupráci se školami zmiňovali i další zástupci firemní sféry.

Podle záměru tvůrců na televizní pořad v příštím roce naváže deset odborných setkání. Zaměří se například na elektromobilitu, energetické úspory či ochranu krajiny. Pod značkou Klima mění Česko zvažují partneři vydání knižní publikace a pokračování natáčení seriálu pod názvem Česko řeší klima.

Křest byl součástí valné hromady a naší konference, na kterou jsme přizvali řadu odborníků.

Jednání se dotklo propojování a spolupráce CBCSD se Světovou podnikatelskou radou a s organizacemi v Německu a Rakousku. Praktickým výstupem, který vznikl v kooperaci s německými kolegy, byl projekt eRallye – jízda elektromobility Mnichov – Ostrava. Partnerem projektu byla Česká televize a projevily o něj zájem i firmy. „Bez jediného problému dobíjení jsme absolvovali 900 kilometrovou trasu,“ uvedl viceprezident CBCSD Petr J. Kalaš, jeden z organizátorů akce.

Petr J. Kalaš reprezentoval CBCSD na mezinárodní konferenci v Singapuru. Poznatky, které si odtud odnesl, prezentoval na valné hromadě. Představil sedm zásadních trendů v oblasti udržitelnosti, s nimiž na asijské konferenci vystoupil Johnatan Wootliff.

 1. Plasty se stávají velkým rizikem pro planetu a podstatným způsobem ohrožují rovnováhu ekosystémů.
 2. Doprava budoucnosti potřebuje chytrá řešení, brzy ji ovládnou smart technologie.
 3. Neméně podstatná je oblast výživy, kdy je třeba najít synergii mezi moderními technologiemi a zemědělstvím.
 4. Data Transparency. Tajné informace nejsou v bezpečí, riziko jejich prozrazení je vysoké.
 5. Reatil Consumerism. Narůstá spotřeba běžného spotřebního zboží. To, co dnes sloužilo, se zítra může stát odpadem.
 6. Disruption of Work. Charakter práce se mění. Jak se na to připravit a co nám to ukazuje?
 7. Social Action.

Všech těchto sedm oblastí znamená pro byznys zajímavé příležitosti, jak se do politiky a aktivit udržitelného rozvoje zapojit zcela strategicky. Je to pobídka, jak vybudovat nová a potřebná odvětví podnikání.

Z valné hromady vyplynuly závěry, které jsou také pro nás také kompasem budoucích aktivit:

 • Rádi bychom do diskuze o Národním klimaticko-energetickém plánu zapojili veřejnost, zejména pak tu odbornou, která může výrazně přispět svým fundovaným vhledem.
 • Budeme spolupracovat i nadále se zeměmi regionu Střední Evropy, jedním z našich společných témat bude podpora elektromobility.
 • Čeká nás restart struktury pracovních skupin. Trápí nás nedostatek vody a sucha, to je oblast, na niž musí byznys reagovat nejen krátkodobě, ale především v horizontu dlouhodobém. Věříme, že se nám pro tuto myšlenku podaří získat další subjekty včetně technologického centra Akademie věd České republiky. Brzy k tomuto tématu připravíme konferenci.
 • Podporujeme čistou mobilitu a hodláme v tom pokračovat. Vidíme ji jako směr, který může výrazně ulevit planetě i městským aglomeracím. Budeme se snažit pozitivně zasáhnout i do procesu budování aktuálně intenzivně diskutované výstavby elektrifikovaných vysokorychlostních tratí.
 • Na to navazuje naše stanovisko pokračovat v přeshraniční spolupráci s bavorskými partnery, kteří se do roku 2020 zavázali vyrobit 500 tisíc elektormobilů. S tím souvisí navýšení počtu nabíjecích stanic, v současnosti jich je v provozu kolem 150. Věříme, že se nám podaří do společného úsilí o čistší planetu zapojit také největšího světového producenta vozidel – Toyotu.

Závěry jsou to smělé. Pokud však nebudeme odvážní a na udržitelný rozvoj nebudeme brát zřetel, těžko planeta přežije. Uvědomujeme si, že myslet na další generace znamená připravit jim takové životní prostředí, které bude nejen důstojné, ale i zdravé a bude skýtat další potenciál rozvoje člověka.