Evropská komise po posouzení souladu s pravidly veřejné podpory schválila dne 23. března kompenzaci, kterou francouzská vláda poskytuje společnosti EDF v souvislosti s předčasným uzavřením jaderné elektrárny Fessenheim.

Francie se v roce 2015 zákonem o energetické transformaci rozhodla omezit kapacitu výroby jaderné energie s cílem diverzifikace zdrojů. V září 2019 uzavřela společnost EDF s francouzskou vládou dohodu o poskytnutí kompenzace za předčasné uzavření jaderné elektrárny Fessenheim. K odstavení dvou jaderných bloků došlo v průběhu loňského roku.

Podle dohody kompenzace zahrnuje splátky na pokrytí výdajů vzniklých v důsledku uzavření, jako je demontáž zařízení či přesun zaměstnanců, a náhradu za případnou ztrátu výdělku. Pevná část ve výši 370,2 milionu eur byla vyplacena v plné výši dne 14. prosince loňského roku. Variabilní část bude vyplacena později.

I když Evropská komise konstatovala, že nelze vyloučit selektivní výhodu ve prospěch provozovatele, potvrdila přiměřenost opatření, které Francii umožňuje diverzifikaci zdrojů výroby elektřiny. Komise dospěla k názoru, že pozitivní účinky opatření převažují nad možným narušením hospodářské soutěže.

Prodloužení životnosti jaderných reaktorů Kompenzace za odstavení jádra v Německu Odškodnění za předčasné uzavření JE

Zdroj: www.cez.cz