Evropská komise

  • Evropská komise dne 18. 3. 2021 zahájila činnost Evropské rady pro inovace (ERI) s rozpočtem ve výši přes 10 miliard eur na období 2021–2027, jejímž cílem je rozvíjet a rozšiřovat průlomové inovace. Na základě úspěšného pilotního programu v rámci programu Horizont 2020 je nová ERI nejen novinkou programu Horizont Evropa, ale je rovněž jediná svého druhu ve světě: spojuje výzkum vznikajících technologií s nástrojem Accelerator a zvláštním kapitálovým fondem (fond Evropské rady pro inovace) s cílem rozšířit inovativní začínající podniky a malé a střední podniky.
  • Evropská komise dne 16. 3. 2021 vyplatila sedmi členským státům EU 9 miliard eur v rámci páté splátky finanční podpory z nástroje SURE. V rámci této operace obdržela Česká republika 1 miliardu eur, přičemž po vyplacení všech prostředků z nástroje obdrží celkem 2 miliardy eur. Půjčky pomáhají členským státům řešit náhlé zvýšení veřejných výdajů na zachování zaměstnanosti. Konkrétně jim pomůžou pokrýt náklady, které přímo souvisejí s financováním vnitrostátních režimů zkrácené pracovní doby a dalších podobných opatření, jež zavedly v reakci na koronavirovou pandemii, mimo jiné pro osoby samostatně výdělečně činné.

Rada EU

  • Ministři životního prostředí se během neformální videokonference dne 18. 3. 2021 věnovali otázkám klimatu, zejména strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu klimatickému zákonu. Na základě vesměs pozitivních reakcí ministrů předpokládá portugalské předsednictví, že strategii pro přizpůsobení by členské země mohly přijmout v červnu. Předsednictví dále informovalo o probíhajících jednáních na úrovni trialogu ohledně klimatického zákona. V současné době se připravuje páté setkání. V diskusi o ekologizaci evropského semestru zazněl požadavek EK, aby národní plány obnovy a odolnosti byly v souladu s doporučeními pro jednotlivé členské země. Zároveň je třeba dodržovat princip „neškodit významně“ (DNSH). Během odpolední rozpravy vyjádřili ministři své připomínky k návrhu nařízení o bateriích a použitých bateriích.
  • Rada EU dne 16. 3. 2021 formálně přijala nový program EU Digitální Evropa, který podpoří digitální transformaci poskytnutím finančních prostředků na zavádění špičkových technologií v klíčových oblastech, jako je umělá inteligence, superpočítače a kybernetická bezpečnost. S rozpočtem ve výši 7 588 milionů eur bude program na období let 2021–2027 probíhat se zpětnou platností od 1. ledna.