Evropská komise

  • Evropská komise dne 23. 3. 2021 schválila podle pravidel EU o státní podpoře kompenzaci, kterou francouzská vláda poskytuje společnosti EDF v souvislosti s předčasným uzavřením jaderné elektrárny Fessenheim. Podle dohody kompenzace zahrnuje splátky na pokrytí nákladů a náhradu za případnou ztrátu výdělku. Pevná část ve výši 370,2 milionu eur byla vyplacena v plné výši dne 14. 12. 2020. Variabilní část bude vyplacena následně. Komise dospěla k názoru, že pozitivní účinky opatření převažují nad možným narušením hospodářské soutěže.
  • Evropská komise dne 24. 3. 2021 spustila platformu pro zveřejňování vědeckých dokumentů Open Research Europe, která bude veřejně přístupná. Platforma představí výsledky výzkumu financovaného z programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa na období 2021–2027 a z předcházejícího programu Horizont 2020.

Evropský parlament

  • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) dne 22. 3. 2021 přijal zprávu z vlastní iniciativy (INI) ohledně evropské vodíkové strategie. Členové výboru ITRE poukazují na potřebu sjednocení terminologie a zavedení evropské normy pro čistý vodík. Ta by měla být určena na základě vědeckého přezkumu emisí vznikajících během celého životního cyklu. Zpráva rovněž požaduje posouzení možnosti změnit účel stávající infrastruktury z přepravy zemního plynu na přepravu čistého vodíku. Zpráva byla přijatá poměrem hlasů 46 pro, 25 proti, přičemž 5 europoslanců se hlasování zdrželo. V plénu by europoslanci o zprávě měli hlasovat na dubnovém zasedání.
  • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) dne 22. 3. 2021 přijal zprávu z vlastní iniciativy (INI) ohledně integrace energetického systému. Europoslanci vyzdvihují nezbytnost optimalizace, dekarbonizace a vyvážení energetických systému, mj. prostřednictvím zvýšení energetické účinnosti, dekarbonizace dopravy a rozvíjením propojení energetických soustav. Zpráva byla přijatá poměrem hlasů 60 pro, 11 proti, přičemž 5 europoslanců se hlasování zdrželo. V plénu by europoslanci o zprávě měli hlasovat na dubnovém zasedání.

Rada EU

  • Rada EU dne 22. 3. 2021 přijala závěry týkající se strategie kybernetické bezpečnosti EU pro digitální dekádu. Tuto strategii představili v prosinci 2020 Komise a vysoký představitel pro zahraniční věci. Je v ní nastíněn rámec pro činnost EU na ochranu občanů a podniků EU před kybernetickými hrozbami, podporu bezpečných informačních systémů a ochranu globálního, otevřeného, svobodného a bezpečného kyberprostoru.