• Společnosti Siemens Mobility a VTG Rail Europe spolupracují na inovacích pro železniční nákladní dopravu
  • Smlouva zahrnuje jednoletou zkušební fázi k prokázání provozuschopnosti systému
  • Vzhledem k úspoře času a nákladů na přepravu zboží po železnici má systém monitorování brzd potenciál celoevropského využití

Společnosti Siemens Mobility a VTG Rail Europe podepsaly smlouvu na testování inovativního systému sledování brzd (BMS, Brake Monitoring System) pro automatizované zkoušení brzd nákladních vlaků s cílem prokázat funkčnost systému. Systém BMS umožňuje automatickou kontrolu brzd každého vozu ve vlaku. Vzhledem k očekávanému zvýšení efektivity železniční nákladní dopravy existuje v celé Evropě velký tržní potenciál na uplatnění tohoto systému.

Snižování emisí CO2 je globálním tématem. Přesun nákladní dopravy ze silnice na železnici je podstatným krokem k dosažení cílů v oblasti ochrany klimatu. Proto je stále důležitější zvyšovat efektivitu železniční nákladní dopravu.

„Systém sledování brzd, vyvinutý společností Siemens Mobility, je důležitým krokem pro další automatizaci a digitalizaci nákladní železniční dopravy. Méně časově náročné manuální procesy, vyšší účinnost a zaručená dostupnost jsou nejdůležitějšími faktory zvyšujícími konkurenceschopnost udržitelné železniční dopravy,“ říká Anne Fischer, vedoucí oddělení produktů pro železniční automatizaci společnosti Siemens Mobility.

„Myšlenka systému monitorování brzd se zrodila ve VTG v roce 2016 a první vývoj začal v její rané fázi. Ve společnosti Siemens Mobility jsme našli strategického technologického partnera, se kterým můžeme řídit inovace a vyvíjet inteligentní a vizionářské železniční technologie. Hlavní prioritou projektu je umožnit oboru nákladní železniční dopravy získat přímý nárůst produktivity a efektivity. Se zavedením BMS lze kapacitu železniční sítě využívat efektivněji. Kromě toho bude vlakový personál méně zatížen a zvýší se celková bezpečnost,“ říká Dr. Hanno Schell, vedoucí technických inovací ve společnosti VTG.

V rámci jednoroční zkušební fáze jsou testovány a optimalizovány jednotlivé komponenty systému. První ze dvou souprav vozů byla kompletně vybavena systémem BMS a testy probíhají od listopadu 2020.

Systém poskytuje vlakovému personálu údaje o stavu, které jsou viditelné na obou stranách vozu. Navíc je automaticky ohlašován kompletní stav vozu a všechny nastavovací prvky vozu se zobrazují na displeji lokomotivy. Kromě toho BMS zvyšuje celkovou bezpečnost, protože umožňuje podrobnou vizualizaci nesprávného nastavení brzd, aktivovaných ručních brzd nebo jiných problémů s komponenty vozu během kontroly vlaku vozmistrem bezprostředně před odjezdem. Získaná data pomáhají předcházet neočekávaným selháním. Snižují náklady na údržbu a poskytují včasné informace o známkách opotřebení.

Původní koncept BMS byl vyvinut na konci roku 2016. Po roce úspěšných testů v celé Evropě a dalším vývoji systému až do roku 2019 jsou výsledky současných společných testů zásadním aspektem pro vývoj sériového produktu společností Siemens Mobility.

 

Kontakt pro novináře:

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Daniela Černá, telefon: +420 702 194 844
E-mail: daniela.cerna@siemens.com
Sledujte naše novinky na Twitteru: https://twitter.com/SiemensCzech
Připojte se k nám na Facebooku: http://www.facebook.com/SiemensCzech

 

Siemens Mobility, s.r.o. je součástí společnosti Siemens Česká republika, zároveň je však samostatným právním subjektem. Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz.

Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 160 let je lídrem v oblasti dopravních technologií a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč, inteligentních dopravních systémů a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2020, který skončil 30. září 2020, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 9,1 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 38 500 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.