Evropská komise

  • V souvislosti s připravovaným summitem, který se uskuteční 9. 5. 2019 v rumunském Sibiu, předložila Evropská komise dne 30. 4. 2019 doporučení pro příští strategickou agendu EU na období 2019–2024. Dokument vychází z výsledků dosažených v uplynulém období, specifikuje výzvy, před kterými EU stojí, a předkládá návrhy na další směřování EU. Podle názoru Komise by se v příštím období měla opatření zaměřit na 5 aspektů: (1)bezpečnost, včetně spolupráce při obraně EU, sdílení odpovědnosti a solidarity mezi členskými státy, (2) konkurenceschopnost, modernizaci, digitalizaci, plné provádění jednotného trhu a prohlubování hospodářské a měnové unie, (3) naplňování evropského pilíře sociálních práv, včetně spravedlivé daňové politiky, či prosazování společných hodnot jako je např. právní stát, (4) trvale udržitelný rozvoj, oběhové hospodářství, boj proti změně klimatu, maximalizaci potenciálu energetické unie a (5) podporu mnohostranného celosvětového řádu založeného na pravidlech a rozvoj pevných a rovnovážných vztahů se sousedními zeměmi. Komise zároveň věnuje pozornost efektivnější komunikaci.