Evropská komise

  • Evropská komise dne 26. 5. 2020 zahájila veřejnou konzultaci a zveřejnila tzv. cestovní mapu k chystané strategii v oblasti vodíku. Iniciativa bude mít podobu sdělení a měla by být zveřejněna 24. 6. 2020 společně se strategií pro inteligentní sektorovou integrací. Zaměří se na vymezení opatření k zavedení evropského hodnotového řetězce v oblasti čistého vodíku, tzv. zelený vodík (vyrobený za pomoci obnovitelných zdrojů energie) a tzv. modrý vodík (vyrobený za pomoci zemního plynu). Veřejná konzultace je otevřená do 8. 6. 2020.
  • Evropská komise dne 27. 5. 2020 zveřejnila plán na podporu oživení evropského hospodářství. Navrhuje nový nástroj Next Generation EU, který bude zakotven ve víceletém finančním rámci (VFR). Dočasný finanční nástroj by měl mezi roky 2021 až 2024 generovat 750 miliard eur. Finanční prostředky budou směrované prostřednictvím programů EU, a to formou grantů (500 miliard eur) a úvěrů (250 miliard eur). Komise zdůraznila, že prioritu budou mít zelené projekty. Finanční prostředky pro nový nástroj budou získány dočasným navýšením stropu vlastních zdrojů na 2 % HND, tím se zvýší záruky členských zemí, což umožní výhodné půjčky. Splácet dluh by pak EU měla mezi lety 2028 až 2058. Za tím účelem Komise navrhne řadu nových příjmů z vlastních zdrojů.
  • Evropská komise dne 27. 5. 2020 zveřejnila svůj upravený pracovní program na rok 2020. Komise i nadále uplatňuje priority stanovené v lednu letošního roku, přičemž reaguje na pandemii covid-19 s tím, že upřednostňuje opatření nezbytná k oživení hospodářství. Mezi iniciativy, které budou přijaty podle původního plánu, patří strategie pro inteligentní sektorovou integraci, renovační vlna, strategie pro udržitelnou mobilitu či Bílá kniha o nástroji pro zahraniční subvence.
  • Evropská komise dne 28. 5. 2020 zahájila veřejnou konzultaci a zveřejnila tzv. cestovní mapu k chystané revizi směrnice o bateriích. Návrh revize, jejímž cílem je zvýšit udržitelnost hodnotového řetězce, předloží na podzim. Nový regulační rámec se zaměří především na pravidla pro recyklaci. Veřejná konzultace je otevřená do 9. 7. 2020.