Evropská komise

  • Evropská komise dne 17. 6. 2021 schválila podle pravidel EU o státní podpoře polský režim částečné kompenzace pro velké společnosti za škody způsobené pandemií covid 19. Podpora bude mít podobu subvencovaných půjček za příznivé úrokové sazby, které lze vyplatit ve výši nepřesahující 75 % vzniklých škod.
  • Evropská komise se dne 16. 6. 2021 rozhodla zaregistrovat evropskou občanskou iniciativu nazvanou „Zákaz reklamy a sponzorství pro fosilní paliva“. Organizátoři iniciativy vyzývají Komisi, aby navrhla právní předpis zakazující reklamu a sponzorství pro fosilní paliva. Zákaz by se vztahoval na všechny typy vozidel, jež tato paliva používají (s výjimkou vozidel určených pro dopravní služby obecného hospodářského zájmu), a na všechny podniky, které je těží, rafinují, vyrábějí, dodávají, distribuují nebo prodávají. Organizátoři iniciativy nyní mohou začít se sběrem podpisů. Pokud iniciativu během jednoho roku podpoří jeden milion občanů z alespoň sedmi členských států, bude na ni muset Komise reagovat. Komise může rozhodnout, zda žádosti vyhoví, či nikoli. V obou případech však musí své rozhodnutí odůvodnit.
  • Předsedkyně Evropské komise a prezident Spojených států dne 15. 6. 2021 zahájili činnost Rady EU-USA pro obchod a technologie. Rada bude sloužit jako fórum, na němž budou Spojené státy a Evropská unie koordinovat přístup ke klíčovým globálním otázkám v oblasti obchodu, hospodářství a technologií, a k prohloubení transatlantických obchodních a hospodářských vztahů založených na sdílených demokratických hodnotách.