Svoji pozici k reformě schématu EU ETS zveřejnila dne 20. května skupina Zelených (Greens/EFA). S cílem vytvořit stabilní prostředí pro investice do bezuhlíkatých technologií a zamezit spekulacím s cenami požaduje stanovení minimální ceny uhlíku a její postupné navyšování až na 150 eur/t CO2 v roce 2030.

Minimální cena uhlíku ve výši 50 eur/t CO2 by měla být stanovena v roce 2023 v návaznosti na zavedení mechanismu uhlíkového vyrovnání (CBAM). Ten by měl být zaváděn postupně a nejpozději do roku 2026 nahradit stávající ustanovení o úniku uhlíku. Podmínkou slučitelnosti s pravidly Světové obchodní organizace (WTO) je rovnocenné zacházení s dovozy a domácí produkcí. Proto by došlo k ukončení bezplatných emisních povolenek pro dotčená průmyslová odvětví. Výnosy z ceny uhlíku by měly být investovány do modernizace průmyslu prostřednictvím nástrojů jako jsou Modernizační a Inovační fond.

Skupina Zelených zároveň podpořila rozšíření schématu EU ETS na leteckou a lodní dopravu. Co se týká návrhu na jeho další rozšíření na budovy a silniční dopravu, který avizovala Evropská komise, skupina Zelených s odkazem na negativní sociální dopady, které by obchodování s emisemi v těchto sektorech přineslo, navrhuje případné zpřísnění emisních limitů pro osobní i dodávková vozidla, stanovení termínu pro vyřazení spalovacích motorů či úpravu pravidel pro energetickou účinnost budov.

Zdroj: www.cez.cz