Evropská komise

  • Evropská komise dne 27. 6. 2019 zahájila první veřejnou konzultaci o cílené revizi obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) s cílem rozšířit uplatňování z omezeného počtu podmínek na vnitrostátní fondy zapojené do tří oblastí: (1) financování a investiční operace podporované fondem InvestEU, (2) projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (R&I), které v rámci programu Horizont Europe obdržely projekt „Seal of Excellence“, jakož i projekty v rámci budoucího programu Fondu, (3) projekty evropské územní spolupráce (ETC) známé jako politika Interreg.

Rada EU

  • Ministři energetiky členských států EU přijali dne 25. 6. 2019 závěry o budoucnosti energetických systémů v energetické unii. Rada EU vyzývá Evropskou komisi, aby v příštím legislativním období zohledňovala zásady pro tvorbu budoucích politik, jež zajistí energetickou transformaci s přechodem k cenově dostupnému, bezpečnému, konkurenceschopnému, zabezpečenému a udržitelnému energetickému systému. Dále Komisi vyzývá, aby úsilí nutné pro dosažení cílů EU v oblasti energetiky a klimatu promítla do všech budoucích revizí unijních pravidel pro státní podporu.
  • Zástupci Finska na Radě EU dne 25. 6. 2019 indikovali, že cíle energetické unie, přechod ke klimatickyneutrální ekonomice a problematika změny klimatu budou mezi prioritami finského předsednictví. Finské předsednictví se zaměří na finalizaci vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu, příspěvek energetického sektoru ke klimatickým cílům, či na jadernou bezpečnost během celého životního cyklu a na význam odpovědného nakládání s jaderným odpadem.