Evropská komise

  • Evropská komise dne 19. 1. 2021 potvrdila zřízení nového Útvaru pro dohody mezi EU a Spojeným královstvím, který bude součástí generálního sekretariátu úřadu předsedkyně a bude fungovat od 1. 3. 2021. Zároveň bude úzce spolupracovat s vysokým představitelem EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Mandát a doba trvání nově vytvořeného útvaru se budou průběžně přezkoumávat. Místopředseda Komise Maroš Šefčovič bude spolupředsedat a zastupovat EU v Radě partnerství zřízené dohodou o obchodu a spolupráci mezi EU a UK.
  • Evropská komise dne 19. 1. 2021 zaslala členským státům ke konzultaci předběžný návrh, kterým by se dále upravila působnost dočasného rámce státní podpory, původně přijatého dne 19. 3. 2020 na podporu ekonomiky v době pandemie, a prodloužila se jeho platnost do 31. 12. 2021. Záměrem je dále mj. (s ohledem na dlouhé trvání krize a s přihlédnutím na potřeby podniků zasažených krizí) zvýšit stropy, pokud jde o omezené částky podpory poskytované podle dočasného rámce (tj. 800 000 eur, 100 000 eur a 120 000 eur na podnik v závislosti na odvětví). Členské státy se nyní mohou k předběžnému návrhu Komise vyjádřit.
  • Evropská komise dne 19. 1. 2021 představila novou strategii na podporu otevřenosti, síly a odolnosti hospodářského a finančního systému EU v nadcházejících letech. Navrhovaný přístup je založen na třech vzájemně se podporujících pilířích: (1) podpora silnější mezinárodní úlohy eura, (2) další rozvoj infrastruktur finančních trhů EU a zvýšení jejich odolnosti, mimo jiné vůči extrateritoriálnímu uplatňování sankcí ze strany třetích zemí a (3) další podpora jednotného uplatňování a prosazování vlastních sankcí EU.
  • Evropská komise dne 19. 1. 2021 zveřejnila sdělení, ve kterém vyzývá členské státy, aby urychlily proces očkování. Do března 2021 by mělo být v každém členském státě naočkováno nejméně 80 % osob starších 80 let a 80 % zdravotnických pracovníků a zaměstnanců sociálních služeb. Do (během) léta 2021 by pak mělo být v členských státech naočkováno nejméně 70 % dospělé populace. Do konce ledna 2021 by měl být dohodnut společný přístup k certifikátům očkování.
  • Evropská komise dne 18. 1. 2021 zahájila první fázi návrhu evropské iniciativy nový evropský Bauhaus, což je environmentální, hospodářský a kulturní projekt, který se v rámci dosahování cílů Zelené dohody pro Evropu zaměřuje na propojení designu, udržitelnosti, přístupnosti a investic. Cílem této první fáze je vytvořit koncepci tím, že se budou zkoumat nápady, zjišťovat nejnaléhavější společné potřeby a problémy a rovněž se propojí zainteresované strany. V jejím rámci zahájí Komise na jaře první ročník soutěže o cenu nového evropského Bauhausu.