Evropská komise

  • Evropská komise dne 23. 7. 2019 zveřejnila sdělení ohledně zintenzivnění ochrany a obnovy světových lesů. Cílem iniciativy je chránit existující lesy, snížit dopady spotřeby EU na půdu a podpořit v EU spotřebu produktů z dodavatelských řetězců nezpůsobujících odlesňování, či přesměrovat finanční prostředky na podporu udržitelnějších způsobů využívání půdy.
  • Evropská komise dne 24. 7. 2019 zveřejnila pokyny týkající se účasti uchazečů z třetích zemí na trhu EU s veřejnými zakázkami. Pokyny obsahují praktické rady, jež zadavatelům veřejných zakázek v členských státech EU pomohou určit, kteří uchazeči z třetích zemí mají zajištěn přístup na trh EU s veřejnými zakázkami. Mají rovněž zvýšit povědomí veřejných zadavatelů o různých nástrojích, jež jsou jim v unijním rámci pro zadávání veřejných zakázek k dispozici. Patří mezi ně opatření pro případ mimořádně nízkých cenových nabídek či opatření, jež mají zajistit, aby uchazeči z třetích zemí dodržovali stejné normy v oblasti bezpečnosti, práce a životního prostředí jako uchazeči z EU.
  • Evropská komise dne 26. 7. 2019 schválila veřejnou podporu pro šest větrných elektráren ve francouzských teritoriálních vodáchVětrné farmy budou mít 62 až 83 turbín s instalovaným výkonem 450 až 498 megawattů na farmu. Vybraná zařízení obdrží podporu ve formě výkupních cen po dobu 20 let. Stavba první větrné farmy by měla být zahájena letos a měla by být funkční od roku 2022.