Evropská komise

Evropská komise dne 9. 9. 2020 přijala svou vůbec první zprávu o strategickém výhledu, která má identifikovat vznikající problémy i příležitosti, a pomoci tak EU při strategickém rozhodování. Zpráva zavádí komplexní koncept odolnosti EU, přičemž zvažuje odolnost EU ve čtyřech rozměrech: sociálním a ekonomickém, geopolitickém, ekologickém a digitálním. Strategický výhled bude sloužit jako vodítko pro významné politické iniciativy.

Evropský parlament

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) přijal dne 11.9.2020 zprávu europoslankyně Jytte Gutelandové (S&D) ohledně rámce pro dosažení klimatické neutrality. Členové výboru ENVI podpořili 60% snížení emisí do roku 2030, požadavek průběžného klimatického cíle pro rok 2040 a doplnění cíle pro záporné emise po roce 2050. Zároveň podpořili přenesení odpovědnosti za dosažení klimatické neutrality do roku 2050 na vnitrostátních úroveň. O finální pozici Evropského parlamentu budou europoslanci hlasovat na říjnovém plenárním zasedání, přičemž výbory ITRE a TRAN ve svých stanoviscích podpořily emisní cíl do roku 2030 ve výši 55 %.