Evropská komise

  • Evropská komise se dne 23. 9. 2021 rozhodla obrátit na Soudní dvůr EU ve věci polského porušení práva EU, protože Polsko nezajistilo nezávislost národního regulátora (NRA) Úřadu pro elektronické komunikace (UKE). V květnu 2020 provedlo Polsko změny polského telekomunikačního zákona týkající se odvolávání vedoucích pracovníků národního regulačního orgánu. Následně polská vláda vedení  NRA předčasně odvolala. Podle pravidel EU musí být podmínky, které vedou k předčasnému odvolání stanoveny před začátkem mandátu.
  • Evropská komise dne 23. 9. 2021 podnikla právní kroky proti 19 členským státům, které dosud řádně neimplementovaly směrnice z oblasti audiovizuálních médií a telekomunikací. Komise zaslala odůvodněné stanovisko České republice v souvislosti s neprovedením revize směrnice o audiovizuálních mediálních službách, když lhůta vypršela dne 19. 9. 2020. ČR má nyní dva měsíce na nápravu. V opačném případě může Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Rada EU

  • Ministři energetiky a dopravy EU na neformálním zasedání ve dnech 22. – 23. 9. 2021 projednávali návrh balíčku Fit for 55. Značnou pozornost věnovali také růstu cen energií. Komisařka pro energetiku Kadri Simson v této souvislosti potvrdila, že ve spolupráci s jednotlivými ministry energetiky EU hodlá vypracovat soubor nástrojů, které budou použitelné pro řešení současné situace (nástroje z oblasti daní či ochrany spotřebitele). Zároveň vyslovila přesvědčení, že z dlouhodobé perspektivy je řešení situace jednoznačné: více obnovitelných zdrojů a zlepšení energetické účinnosti.