Evropská komise

Evropská komise dne 22. 1. 2020 představila svou koncepci konference o budoucnosti Evropy, jež by měla být zahájena ke Dni Evropy, 9. května 2020, a měla by trvat dva roky. Komise navrhuje, aby se diskuse v rámci konference ubíraly dvěma paralelními směry. První by se měl zaměřovat na priority EU a na to, o co by Unie měla usilovat: mimo jiné na boj proti změně klimatu a problémům v oblasti životního prostředí, hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí, sociální spravedlnosti a rovnost, digitální transformaci Evropy, propagaci našich evropských hodnot, prosazování hlasu EU ve světě, stejně jako posilování demokratických základů Unie. Druhý směr by se měl zaměřit na témata, která se konkrétně týkají demokratických procesů a institucionálních otázek: především na systém vedoucích kandidátů a nadnárodní kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu. Komise se zavazuje, že v reakci na její výsledky přijme konkrétní opatření.

Evropský parlament

Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) proběhla dne 22. 1. 2020 první výměna názorů ohledně evropského přístupu k ukládání energie. Výbor ITRE se rozhodl k tomuto tématu vypracovat zprávu z vlastního podnětu (INI). Zpravodajkou je rakouská europoslankyně Claudia Gamon (Renew). Předpokládaný termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 23. března 2020.

Rada EU

Rada dne 20. 1. 2020 přijala závěry o diplomatické činnosti v oblasti klimatu. Připomíná, že změna klimatu představuje ve všech zemích a regionech existenciální hrozbu a vyzývá Evropskou komisi a členské země EU, aby do června 2020 společně vypracovali strategický přístup k diplomacii v oblasti klimatu.