Rada EU

  • Velvyslanci členských zemí EU se dne 25. 9. 2019 dohodli na společné pozici Rady k návrhu na zřízení rámce udržitelných financí, tzv. taxonomii. Většina členských zemí podpořila kompromisní návrh mandátu pro jednání s Evropským parlamentem v rámci trialogu. Proti hlasovali tři protijaderné země: Lucembursko, Německo a Rakousko, a to z důvodu, že společná pozice nevylučuje explicitně jadernou energii z klasifikace udržitelných investic. Meziinstitucionální jednání nyní mohou začít, Evropský parlament přijal svoji pozici v březnu letošního roku.
  • Rada ministrů EU dne 24. 9. 2019 projednávala hodnocení integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu (NIKEP), které Evropská komise předložila v červnu letošního roku s tím, že NIKEP ve své současné podobě nepředstavují dostatečný příspěvek pro dosažení cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a v oblasti energetické účinnosti. Konečnou verzi NIKEP předloží členské státy do konce letošního roku. Zástupci členských států také projednávali způsob aktivního zapojení Rady v rámci monitoringu, přípravy a provádění NIKEP.