Evropská komise

  • Evropská komise dne 13. 10. 2021 zveřejnila sdělení o cenách energie, které obsahuje soubor opatření, která mohou členské země EU přijmout k řešení bezprostředního dopadu růstu cen a k dalšímu posílení odolnosti vůči budoucím cenovým otřesům. Krátkodobá vnitrostátní opatření zahrnují nouzovou podporu příjmů domácností, státní podporu pro podniky a cílená snížení daní. Komise bude rovněž podporovat investice do energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti, prozkoumá možná opatření týkající se skladování energie a nákupu zásob plynu a posoudí stávající uspořádání trhu s elektřinou.

Evropský parlament

  • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) přijal dne 12. 10. 2021 zprávu ohledně návrhu směrnice o posílení odolnosti kritických subjektů. Poměrem hlasů 57 pro a 6 proti členové výboru podpořili nová pravidla pro lepší ochranu kritické infrastruktury. Návrh revize směrnice rozšiřuje počet sektorů, na které se směrnice vztahuje, na deset. Rovněž zavádí přístup zahrnující všechna rizika (all-hazard risk approach) či požaduje zřízení jednoho kontaktního místa pro komunikaci. V rámci pléna by europoslanci o zprávě měli hlasovat na nadcházejícím plenárním zasedání.