Rada EU

  • Rada EU dne 3. 12. 2018 přijala svoji vyjednávací pozici ohledně financování dopravní, energetické a digitální infrastruktury v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF) v příštím finančním období (2021 až 2027). Rada prosazuje, aby 40 % finančních prostředků, které jsou určeny pro sektor dopravy, bylo vyhrazeno na projekty v souvislosti s inteligentní, udržitelnou, inkluzivní a bezpečnou mobilitou. Ostatní prostředky jsou vyhrazené pro účinnou, propojenou a multimodální přepravu.
  • Rada EU dne 4. 12. 2018 formálně přijala tři legislativní návrhy ze zimního balíčku Čistá energie pro všechny Evropanykonkrétně směrnici o energetické účinnosti, směrnici o podpoře energie z obnovitelných zdrojů a nařízení o správě energetické unie. Některé členské země se hlasování zdržely, nebo hlasovaly proti (Česká republika a Belgie), a to s odkazem na ambiciózní článek 7 směrnice o energetické účinnosti. Po intenzivních jednáních o konečné podobě legislativních textů byla shoda v rámci trialogu dosažena v červnu 2018, Evropský parlament dohodu potvrdil v listopadu 2018 a nynější formální přijetí v Radě EU je posledním krokem legislativního procesu. Předpokládá se, že všechny tři legislativní texty budou publikované v Úředním věstníku EU dne 21. 12. 2018.