Evropská komise

  • Evropská komise dne 3. 12. 2020 předložila návrh Evropského akčního plánu pro demokracii, jehož cílem je posílit postavení občanů a vybudovat odolnější demokracie v celé EU. Akční plán stanoví opatření pro podporu svobodných a spravedlivých voleb, posílení svobody sdělovacích prostředků a pro boj proti dezinformacím.

Rada EU, Trialog

  • Zástupci Rady EU a Evropského parlamentu dosáhli dne 30. 11. 2020 politické dohody ohledně nařízení o společných ustanoveních pro fondy se sdíleným řízením, mezi které patří i Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti či Fond pro spravedlivou transformaci. Kompromisní znění dohodnutého politického rámce mimo jiné zahrnuje dohodu o míře spolufinancování, pravidlo n+3 (přidělené prostředky musí být vynaloženy do konce třetího roku po jejich přidělení), větší flexibilitu pro převody v rámci kohezních fondů či požadavek na přípravu investičního prostředí.
  •  Rada EU dne 2. 12. 2020 schválila závěry v nichž konstatuje, že se zvyšuje míra využívání spotřebitelských produktů a průmyslových zařízení připojených k internetu, což s sebou přináší nová rizika pro soukromí, bezpečnost informací a kybernetickou bezpečnost. V závěrech jsou stanoveny priority jednak pro řešení této klíčové otázky, jednak pro zvýšení globální konkurenceschopnosti průmyslu EU činného v oblasti internetu věcí, a to na základě maximálních norem pro odolnost, bezpečnost a zabezpečení. Rada v závěrech vyzývá Komisi, aby posoudila žádost o systémy certifikace kybernetické bezpečnosti pro zařízení připojená k internetu a související služby.