Evropský parlament

  • Zvláštní Výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) přijal ve středu 27. 2. 2019 návrh závěrečné zprávy (INI), ve které předkládá Radě a Komisi řadu doporučení pro spravedlivější a účinnější zdanění a řešení finančních trestních činů, včetně návrhu na ustanovení evropské finanční policie. Zpráva byla přijata 34 hlasy, 4 europoslanci hlasovali proti a 3 se hlasování zdrželi. V rámci pléna EP proběhne hlasování na druhém březnovém zasedání ve Štrasburku.

Evropská komise

  • Evropská komise dne 26. 2. 2019 vyhlásila investiční program ve výši 10 miliard eur pro nízkouhlíkové technologie v různých odvětvích s cílem zvýšit jejich globální konkurenceschopnost. Komise se prostřednictvím Inovačního fondu chystá podpořit inovativní projekty v odvětvích energetiky, budov, dopravy, průmyslu a zemědělství. Inovační fond navazuje na zkušenosti programu NER300, přičemž výslovně rozšiřuje použití finančních prostředků na skladování energie a inovativní technologie v energeticky náročném průmyslu. Fond bude zahrnovat výnosy z prodejů emisních povolenek. Komise se chystá zahájit první výzvu k předkládání návrhů v rámci Inovačního fondu již v roce 2020 s tím, že další budou následovat, a to až do roku 2030.
  • Evropská komise dne 27. 2. 2019 v rámci zimního balíčku evropského semestru zveřejnila hodnocení pokroku členských států při plnění hospodářských a sociálních priorit. Zprávy o jednotlivých členských zemích obsahují podrobnou analýzu hospodářských a sociálních výzev. Jako nový prvek balíčku Komise zahajuje diskusi o investičních výzvách v členských státech a předkládá návrhy ohledně toho, jak mohou v nadcházejícím programovém období 2021 až 2027 využít fondy EU, zejména kohezní fondy. Pro Českou republiku Komise doporučuje využití unijních fondů v oblastech inovací, zeleného hospodářství (podpora nízkouhlíkové výroby energie, energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie), dopravních a datových sítí, či podporu udržitelného rozvoje jednotlivých oblastí (strategie RE:START). V nadcházejících měsících proběhnou dvoustranné schůzky s členskými zeměmi zaměřené na analýzu zpráv.

Rada, členské země, trialog

  • Evropské instituce dne 25. 2. 2019 dosáhly dohody ohledně návrhu nařízení o referenčních hodnotách pro snižování emisí uhlíku, který je součástí legislativního balíčku k udržitelným financím. Zástupci institucí se shodli na vytvoření dvou nových typů finančních ukazatelů: (1) referenční hodnoty EU pro změnu klimatu, jejichž cílem je snížit uhlíkovou stopu standardního investičního portfolia a (2) referenční kritéria v souvislosti s Pařížskou dohodou. Dohoda ukládá povinnost poskytovatelům referenčních hodnot vysvětlit, jak se ESG kritéria odrážejí v investiční strategii. Na politickou dohodu naváží ještě technické konzultace. Následně musí legislativní text projít schválením v Radě a v Evropském parlamentu.