Ve dnech 2.-4. května 2023 se ve švýcarském Montreux uskuteční každoroční zasedání styčných delegátů. Na tomto setkání se sejde jedinečná komunita vedoucích představitelů udržitelného podnikání WBCSD, aby se společně zabývali největšími problémy, kterým jako lidé čelíme: klimatickou nouzí, úbytkem přírody a rostoucí nerovností. Nabídne příležitost pracovat na společných řešeních, navazovat kontakty s kolegy, učit se od odborníků a uvolňovat podnikatelské příležitosti a zároveň lépe zvládat rizika. Těšíme se na vás v Montreux nebo online.

Více informací: flagshipevents.wbcsd.org