Vodík má dle Evropské komise významně přispět k ukončení potřeby dovozu ruského plynu a dosažení klimatické neutrality do 2050. Komise proto plánuje podpořit investice do výroby udržitelného vodíku mimo jiné skrze Evropskou vodíkovou banku (European Hydrogen Bank, EHB). Banka má urychlit investování a zmenšit investiční propast k dosažení cílů vyrobit 10 milionů tun a importovat stejný objem obnovitelného vodíku do roku 2030.

Cílem Evropské vodíkové banky bude přispět k vytvoření trhu s vodíkem prostřednictvím pokrytí, či snížení rozdílu v nákladech mezi obnovitelným vodíkem a fosilními palivy u konkrétních projektů. EHB bude mít i mezinárodní dimenzi, díky které by měla usnadnit import obnovitelného vodíku do EU.

Konkrétní podobu EHB Komise představila ve sdělení, které popisuje čtyři pilíře, jež by měly být uvedeny do praxe do konce roku 2023. Dva z těchto pilířů jsou finanční mechanismy – první pro vytvoření domácího trhu a druhý pro importy do EU.

Třetí pilíř je napojený na transparentnost a spolupráci, například v podobě vyhodnocování poptávky, infrastrukturních potřeb, toků vodíku a nákladů. Poslední čtvrtý pilíř má zastřešovat již existující evropské i mezinárodní finanční nástroje.

Ze samotného sdělení se zdá, že EHB bude pokrývat obnovitelný i nízkoemisní vodík. Napříč sdělením je nicméně kladen důraz na vodík obnovitelný.

Komise spustí aukce pro pilotní projekty

V rámci prvního pilíře, který má vytvořit domácí trh s vodíkem, budou probíhat aukce pod Inovačním fondem. Tímto způsobem chce Evropská komise podporovat pilotní projekty výroby vodíku. První pilotní aukce, jež má proběhnout na podzim 2023, se nyní vytváří. Předpokládá se, že aukce budou garantovat stanovenou cenu za kilogram vodíku na maximální dobu 10 let.

Evropská komise dle sdělení očekává, že k dosažení výroby 10 milionů tun obnovitelného vodíku v EU do roku 2030 budou nutné investice ve výši 335-471 miliard eur (přibližně 8-11 bilionů korun). Z toho bude zhruba 200-300 miliard eur (přibližně 5-7 bilionů korun) nutných pro dodatečný výkon obnovitelných zdrojů energie, potřebných pro výrobu obnovitelného vodíku.

Zdroj: oenergetice.cz