Institut Cirkulární Ekonomiky a Holandský cirkulární hotspot spojují své síly pro cirkulární ekonomiku v Česku

Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) a Holland Circular Hotspot Foundation (HCH) a navázali partnerství a nyní spolu spouští Český cirkulární hotspot, s cílem urychlit přechod na cirkulární ekonomiku v České republice.

Memorandum o porozumění bylo podepsáno za přítomnosti zástupce vedoucího mise Velvyslanectví Nizozemska v ČR Davida Rölinga v úterý na akci spolupořádané INCIEN, agenturou CzechInvest a Nizozemským královstvím v Kampusu Hybernská. „Přáním Nizozemska je, aby ekonomika byla do roku 2050 plně ocirkulární. Jak ukazují dopady změny klimatu a války, musíme cirkulární ekonomiku používat všude, kde je to možné. Proto jsem hrdý na to, že ambasáda je zakládajícím partnerem Českého cirkulárního hotspotu. Těším se na to, čeho můžete dosáhnout díky vaší obětavosti a nadšení, a jsem nadšený, že se po této cestě vydám společně s CCH a INCIEN,” zakončil svůj projev David Röling v uvítací řeči. Tím bylo oficiálně uzavřeno partnerství mezi HCH a INCIEN. Na této události byly také představeny úspěchy Nizozemska v rozvoji cirkulární ekonomiky, ale i globální perspektiva aktuálních cirkulárních výzev.

gentura CzechInvest do Hotspotu vstupuje s přínosem dlouhodobé podpory inovací a podílí se na kultivaci českého startupového a spin-offového prostředí. „Očekáváme, že platforma Českého cirkulárního hotspotu bude ideálním prostorem pro rozvíjení spolupráce mezi velkými podniky, MSP, vzdělávacími a výzkumnými institucemi a experty v oblasti cirkulární ekonomiky. Výsledkem by měly být nová, inovativní, cirkulární a udržitelná řešení uplatnitelná na českém trhu.“ vysvětluje Petra Balladares Perez, sektorová manažerka pro oblast EcoTech.

Nizozemsko je globálním lídrem v přemýšlení o cirkularitě. Pro přechod na cirkulární ekonomiku v České republice jsou znalosti a zkušenosti z HCH neocenitelné. Budou hrát klíčovou roli v nadcházejícím období, kdy bude muset Česko čelit výzvám, které souvisí s problematikou nedostatku materiálů v klíčových výrobních sektorech, jako je například stavebnictví,“ uvedla Soňa Klepek Jonášová, zakladatelka INCIEN.

Podle dohody bude HCH poskytovat své zkušenosti a odborné znalosti INCIEN za účelem urychlení bilaterální spolupráce v oblasti cirkulární ekonomiky. Český cirkulární hotspot bude podporovat dialog a spolupráci mezi českými univerzitami, podniky a vládními institucemi s cílem posunout Českou republiku směrem k cirkulárnímu fungování.

Naše nadace si klade za cíl urychlit přechod na cirkulární ekonomiku na celém světě, a proto jsme nadšeni, že se můžeme zapojit i do Českého cirkulárního hotspotu abychom tuto transformaci v České republice urychlili,“ řekl ředitel HCH Freek van Eijk.

Cirkulární ekonomika představuje alternativu k tradiční lineární ekonomice, která se řídí modelem „vzít, vyrobit, zlikvidovat“. Cirkulární ekonomika přichází s modelem s tzv. uzavřenou smyčkou (closed-loop), ve kterém se materiály používají a recyklují co nejúčinněji, čímž se minimalizuje využívání zdrojů, znečištění a emise uhlíku.

Nizozemské a české autority společně s EU se shodují, že je zapotřebí přejít na cirkulární model fungování společnosti: kde se zdroje využívají co nejdéle, co nejefektivněji a na konci jejich životnosti jsou znovu navráceny oběhu (např. ve formě výrobků z recyklátů).

Ředitel HCH Freek van Eijk v kontextu českého předsednictví v EU dodal, že kovidová pandemie nedávný geopolitický vývoj na Ukrajině nám daly další důvody k urychlení přechodu na cirkulární ekonomiku. Cirkulární ekonomika podle něj není jen inspirativní, ale může představovat tajnou zbraň v boji proti klimatickým změnám. Navíc může zvýšit naši odolnost vůči nedostatku zdrojů. Cirkulární ekonomiku vnímá jako největší obchodní příležitost století.

Skupinová fotografie při podpisu spolupráce mezi Českým a Holandským cirkulárním hotspotem.

Záznam úvodní části: https://www.youtube.com/watch?v=rQeoe087PgQ&feature=youtu.be
Tisková zpráva: https://zajimej.se/cch-startuje/