Přihláška

Obracíme se na vás s nabídkou zúčastnit se letošní soutěže o cenu za „Inovace pro udržitelný rozvoj“. Tuto cenu bude již podruhé předávat prezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD) v rámci letošního jubilejního vyhlášení „Manažerů čtvrtstoletí“ dne 19. 4. 2018 ve Španělském sále Pražského hradu, které organizuje Česká manažerská asociace.

Cílem této ceny je podpořit mezinárodní i národní úsilí o posílení prvků udržitelnosti v byznysu – jejich ekonomických, sociálních a environmentálních přínosů pro celou společnost.

Pro účast v soutěži stačí zaslat přihlášku s popisem inovačních projektů a splnění vyhlášených kritérií – viz další text. Pro vyplnění přihlášky je nutná také reference o realizaci (s fotem) a text by neměl přesáhnout 2 strany A4.

Záštita: Nad touto cenou převzali záštitu ČEPS a.s. a ČEZ Distribuce.

Proces vyhodnocení: o vyhodnocení přihlášek do soutěže bude rozhodovat odborná 7-mi členná komise složená z řad vyhlašovatelů a partnerů soutěže na základě metriky, která je uvedena u kritérií.

Kategorie:
A) Chytrá energetika
B) Čistá doprava
C) Průmysl, včetně oběhového hospodářství

Vyhodnocení: v každé kategorii budou vyhodnoceny 3 nejlepší řešení a vítěz z každé kategorie převezme cenu dne 19.4. 2018 v rámci slavnostního vyhlášení „Manažerů čtvrtstoletí“.

Termín podání přihlášek (elektronicky): do konce března 2018

Vyhodnocení a pozvání vítězů jednotlivých kategorií na slavnostní vyhlášení: do 10.4.2018

Přihláška

Za Czech BCSD:

Ing. Jan Žůrek, prezident
Výkonný ředitel
Václavské náměstí 21/831
113 60 Praha 1
www.cbcsd.cz, www.vize2050.cz
e-mail: gajdos@cbcsd.cz
mobil: +420 602 44 66 99

Kontakt: Ing. Ivo Gajdoš
Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj