Je neuvěřitelné , jak mnoho se  za 10 let od založení Czech BCSD změnilo. Racionální myšlenka o nutnosti rovnováhy světové civilizace s planetárním prostředím   se v řadě případů stala zjednodušenou ideologií. Ta čím dál více vstupuje do fungování zatím nepřekonaného nástroje optimalizace alokace zdrojů – trhu.

Czech BCSD a její světové zastřešení WBCSD si  kladou za úkol hledat cesty k zachování planetární přírodní rovnováhy právě co nejvíce tržní cestou- zejména novými technologiemi . Jde však celkově o to ,aby bylo možno dosáhnout  co nejširšího , udržitelného civilizačního rozvoje , jehož měřítkem v žádném případě není jen růst HDP – jak Czech BCSD ukázala i při zpracování České vize 2050.

V souvislosti s malým kulatým výročím J.A.Komenského bychom se v našem úsilí o co nejvšestrannější civilizační rozvoj měli neustále vracet i k jeho stěžejnímu dílu Obecné poradě o nápravě věcí lidských.

Přeji Czech BCSD a jejímu neutuchajícímu myšlenkovému „ motoru“,  dnes prezidentu , Petru Kalašovi další úspěšnou dekádu zejména v rozšiřování spolupráce s podobně zaměřenými podnikatelskými a společenskými entitami , tak jak se to od samého počátku daří ve vztahu s Českou manažerskou asociací.

Ing .Pavel Kafka , dr.h.c.
(zakládající prezident Czech BCSD)

Zástupci firem při založení Czech BCSD, rok 2012.

Rozhovor s prezidentem WBCSD – Peter Bakkerem:

Založení Czech BCSD – 26.4.2012:

GDE Chyba: Chyba načítání souboru - v případě potřeby vypnout kontrolu chyb (404:Not Found)