Znovuobjevení kapitalismu (anglicky)

Publikováno uživatelem

Konec srpna tradičně znamená návrat do kanceláře a všechni zpět “na palubě” po zbývající měsíce do konce roku. Letos, protože se přizpůsobujeme našemu „novému normálnímu“ a nekonečnému množství videohovorů, je důležité zaměřit se na to, co bude v posledním čtvrtletí roku 2020 kriticky důležité. This will be a crucial time in our collective fight against the […]

Manažeři potřebují dovednosti pro ekologizaci pracovních míst (anglicky)

Publikováno uživatelem

Přechod na inkluzivnější a čistě nulovou ekonomiku vyžaduje lidi, kteří mohou vytvářet hodnotu v souladu se společenskými potřebami a planetárními hranicemi. Tato „zelená pracovní místa“ však nepocházejí odnikud. Jak ukazuje studie „Udržitelné vedení v Evropě“, musí být manažeři vybaveni „Zelenými dovednostmi pro ekologizaci pracovních míst“. The managerial evolution from a traditional leadership — business as usual leadership […]

Měření udržitelnosti a podávání zpráv v Evropě (anglicky)

Publikováno uživatelem

Aby bylo možné změnit výkonnost společnosti nebo organizace v ekonomické, správní, sociální a environmentální dimenzi udržitelnosti, je důležité pochopit, jak je udržitelnost měřena a vykazována. Manažeři musí porozumět různým ukazatelům udržitelnosti, na něž se vztahují rámce popsané níže, být schopni měřit správné a relevantní věci a poté transparentním a integrovaným způsobem podat zprávu o dopadech na […]

ODPAD ZDROJEM 2020

Publikováno uživatelem

Datum konání: 3. září 2020 8:00 Místo konání: Urbis Brno Co konference představí a jak je spojená s URBIS 2020? nejnovější trendy cirkulární ekonomiky v evropském i českém kontextu, připravované legislativní změny (na evropské i národní úrovni), nejnovější ekoinovace a technologická řešení pro zavádění cirkulární ekonomiky do praxe, systémy postavené na uzavřeném toku materiálů na úrovni samospráv, příklady a […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 35.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise předložila Radě návrhy na poskytnutí finanční podpory ve výši 81,4 miliardy eur pro 15 členských států v rámci nástroje SURE. Nástroj SURE je součástí komplexní strategie EU na ochranu občanů a zmírnění závažných negativních socioekonomických důsledků koronavirové pandemie. Jakmile Rada tyto návrhy schválí, bude se finanční podpora poskytovat ve formě výhodných půjček EU členským státům. Pro Českou republiku Komise […]

Obchodování s emisními povolenkami je čistě politickým trhem, tvrdí analytik

Publikováno uživatelem

V další dekádě nepočítají podniky nakupující emisní povolenky s růstem ceny CO2. Někteří analytici předpokládají opak. Proč? Subjekty povinně zapojené do obchodování s emisními povolenkami očekávají, že v Evropě se cena povolenek CO2 bude v této dekádě pohybovat v průměru kolem 32 eur za tunu oxidu uhličitého. Podle průzkumu organizace IETA, který realizovala společnost PwC během letošního dubna, se očekávání o ceně […]

Výroční konference České Compliance Asociace

Publikováno uživatelem
Společnost EY je generálním partnerem výroční konference České Compliance Asociace. Konference se koná 24. září 2020 v Praze a tímto si vás dovolujeme pozvat! Společně s významnými českými i zahraničními byznys lídry, představiteli justice a compliance profesionály napříč odvětvími otevřeme na konkrétních příbězích z praxe aktuální výzvy v oblasti compliance. Záleží nám na tom, abychom zajistili prostředí, [...]

Projekt Sustainable Leadership in Europe

Publikováno uživatelem

Komentář viceprezidenta Ivo Gajdoše: Dnes nejde již jen o leadership, ale o „Sustainable leadership“ – podívejte se na úvodní video o projektu a na výsledky průzkumu, který spolu s ostatními partnery provedl CEC European Managers.   Více o projektu ZDE