WBCSD byla založena v roce 1995 jako platforma pro podnikání, aby mohla reagovat na výzvy udržitelnosti, které se pozvolna nabourávají do povědomí kolektivního podnikání.

O 25 let později, v roce 2020, využíváme této příležitosti k zamyšlení nad naším dědictvím a našimi úspěchy.

Během tohoto jubilejního roku se WBCSD nejen ohlédne za celým svým fungováním. Dnes je potřeba udržitelné transformace systémů, kterými se řídí náš svět, již dobře známa, ale také naléhavější než kdy jindy. WBCSD a naši členové jsou v tomto nápomocni naším posláním urychlit přechod na udržitelný svět a přispět k úspěchu udržitelnějších podniků.

VÍCE INFORMACÍ

 

Zdroj: www.wbcsd.org