Tak zněla jedna z odpovědí předních českých manažerů na otázku „Co se vám vybaví pod pojmem udržitelný rozvoj?“ v průzkumu, který pro Českou manažerskou asociaci a Českou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj zpracovala významná agentura pro výzkum trhu a veřejného mínění v České republice.

Kde a jak tedy budeme v budoucnu žít? Za posledních šedesát let růst městské populace vysoce převýšil růst venkovské populace. Již v roce 2007 polovina obyvatel planety Země žila ve městech. Aktuální odhady OSN naznačují, že tento trend bude pokračovat i další čtyři desítky let. Do roku 2050, který je milníkem většiny vizí, by 66 procent obyvatel mělo žít ve městech. Města jsou pro stále více z nás důležitější než kdykoliv dříve. Jak se odvíjí život ve stále se měnícím prostředí měst je tedy důležité pro stále větší podíl světové populace. Města se vyvíjí a technologie mají rostoucí a pronikavý vliv na povahu, strukturu a roli jejich infrastruktury, managementu a ekonomických aktivit, na jejich každodenní život. To je to, co se v jádru skrývá za dnes populárním pojmem
Smart City a zrychlující se urbanizací v době, kdy inovativní technologie jsou všudypřítomné. Sofistikovanost městských center byla jednou definována výškou budov, jindy rozsahem systému jejich podzemní dráhy. Dnes je však kultivovanost a sofistikovanost měst definována množstvím dat protékajících sítěmi, které město „obalují“, a tím, jak jsou tato data využívána. Tak, jak se rozpínají a jejich příležitosti a výzvy jsou markantnější, budou se města stále více obracet k technologickým přístupům, aby ovlivnila možnosti rozvoje a překonala jeho překážky.

Abychom opravdu porozuměli významu Smart City musíme nejprve porozumět tomu co město je. Města jsou složité systémy, které lze v poměrně přesném přirovnání považovat za živé organismy. Za odliv a příliv různých sil, které je ovlivňují. Díky těmto jedinečným vlivům je každé město jiné. Jedinečnost měst je důležitá, protože ve svém důsledku vyvolává jedinečné potřeby a následně má jedinečná řešení. Města mají jak fyzické, tak virtuální hranice a identity. A s tím, jak budou postupně „chytřejší“, jejich virtuální identity a kvality budou rozhodně mnohem důležitější.

Smart City je jednoduše řečeno město, které pro plnění svých rostoucích potřeb a příležitostí využívá digitálně propojená „senzorizovaná“ technologická řešení. Pro zavádění technologií Smart Cities jsou dva primární důvody: monitorovat a řídit. Města jsou tak opravdu živé organismy a udržování jejich pulzu pomáhá zajištění jejich prosperity. Porozumět charakteristikám města je životně důležité pro analýzu dat o různých součástech relevantních pro jeho zdraví.

V současné době se většina aplikací pro Smart Cities soustředí na raná stádia monitorování a měření. Smart City je tak městské prostředí, které monitoruje podmínky svých kritických infrastruktur zahrnujících dopravu, komunikace, přírodní zdroje, hlavní budovy a další relevantní prvky, aby spolu s obyvateli pojalo všechny aspekty, které pomáhají definovat kulturu města. Ke klíčovým prvkům Smart City však bude postupně patřit modelování budoucího stavu prostředí města pro optimalizaci tvorby hodnot, a to nikoliv na základě historického vývoje, ale na základě digitalizovaných reálných dat získaných ze senzorů. Město je inteligentní (smart), pokud jeho investice do lidského i fixního kapitálu podněcují udržitelný ekonomický růst a současně zlepšují prosperitu všech zúčastněných subjektů.

Hezký prázdninový čas a šťastný návrat do „chytřejších“ měst.

Petr Beneš