COP25 se uskuteční v Madridu

Publikováno uživatelem

V e dnech 2. až 13. prosince se v Madridu uskuteční konference OSN o změně klimatu COP25. Na programu pracovních skupin bude řešení otázek tý-kajících se naplňování Pařížské dohody z roku 2015. Konference COP25 se zaměří na přetrvávají-cí problémy klimatického balíčku. Mezi klíčo-vé cíle letošní konference patří uzavření roz-hovorů o podrobnostech článku 6 Pařížské dohody a nastavení konkrétních pravidel […]

Jak snížit vlastní uhlíkovou stopu

Publikováno uživatelem

Dobrovolná skromnost Současná nadspotřeba a nadvýroba je neudržitelná, odpovědí je nový trend − nechtít a nemít vše, co si mohu koupit. Vytvořte si seznam věcí, které si nekoupíte, dárků, které nepřijmete, a cest, které neabsolvujete. Nemusíte se kvůli tomu cítit ochuzeni o radost či zážitky, naopak, je možné to vnímat jako svobodu a vědomost svých rozhodnutí. Dobrovolná skromnost je úzce propojena s minimalismem […]

EÚD provedl audit Evropské komise

Publikováno uživatelem

Evropský účetní dvůr (EÚD) posuzoval, zda Evropská komise řádně a účinně kontroluje monitoring skleníkových plynů v EU a informace o jejich předpokládaném snižování. Audit EÚD doporučil Komisi věnovat více pozornosti sektorům zemědělství a lesnictví (LULUCF). Účetní dvůr prověřoval kvalitu monitoringu a prognóz šesti členských zemí EU (České republiky, Francie, Itálie, Německa, Polska a Rumunska), které v roce […]

První britská ulice s nulovými emisemi, která bude zavedena v Londýně

Publikováno uživatelem

Společnost City of London Corporation (CLC) oznámila, že hlavní město dostane svou první ulici s nulovými emisemi. Beech Street, much of which runs under the Barbican Estate, will now be restricted to zero emission vehicles, cyclists and pedestrians by Spring 2020. This new initiative is subject to final approval by Transport for London (TfL). Emergency vehicles […]

Česko v emisích kulhá. Firmy ale inovují a zlepšují se

Publikováno uživatelem

Celé dvě pětiny emisí skleníkových plynů v Česku v roce 2017 vytvořil energetický průmysl. Na snímku uhelná elektrárna v Počeradech. Když člověk přijde do prodejny se zdravou výživou Country Life na pražské Letné, místo aby si odnášel plastové pytlíky s potravinami, prostě si ze stojanu odsype do vlastní nádoby třeba rýži nebo těstoviny. Bez pytlíků, bez odpadu. Systém MIWA, tedy distribuce a prodej potravin bez jednorázových obalů, už od listopadu testuje v některých […]

Mobilizace financí pro rozvojové země

Publikováno uživatelem

Členské země EU potvrdily svůj závazek dále navyšovat své finanční příspěvky na podporu úsilí rozvojových zemí pro přizpůsobení se změnám klimatu a na zmírnění jejich dopadů. Vyplývá to ze závěrů Rady ECOFIN, které v souvislosti s přípravou konference COP 25 přijali ministři financí EU dne 8. listopadu. Evropská unie a její členské státy jsou největšími poskytovateli veřejné podpory […]

Čtvrtý seznam PCI

Publikováno uživatelem

Evropská komise dne 31. října zveřejnila již čtvrtý seznam projektů společného zájmu pro propojenou evropskou energetickou síť. Mezi vybranými projekty je i pět projektů vnitrostátního vedení společnosti ČEPS. Projekty společného zájmu (PCI) jsou projekty energetické infrastruktury, které propojují energetické systémy členských států EU a jsou nezbytné pro realizaci prioritních koridorů. Jejich cílem je podpořit naplňování energetické […]

Světový energetický výhled

Publikováno uživatelem

Dne 13. listopadu, jen pár týdnů před zahájením klimatické konference COP25, zveřejnila Mezinárodní energetická agentura (IEA) World Energy Outlook 2019. Každoročně publikovaný energetický výhled analyzuje na základě jednotlivých scénářů dopady politických a investičních rozhodnutí na budoucnost energetických systémů a klima. V rámci Pařížské dohody se vlády zavázaly do roku 2020 oznámit nebo aktualizovat své národní příspěvky […]

Evropský parlament deklaruje stav klimatické nouze

Publikováno uživatelem

E vropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku dne 28. listopadu přijal usnesení o klimatické a environmentální nouzi a ke klimatické konferenci COP25. Požaduje navýšení emisního cíle do roku 2030 na 55 %. Nově zvolení europoslanci vyhlásili stav klimatické a environmentální nouze. Apelují na členské státy, Evropskou komisi i všechny účastníky na globální úrovni, aby urychleně […]

Finalizace klimatických plánů

Publikováno uživatelem

V rámci přípravy ministerské schůzky, která se uskuteční dne 4. prosince, připravilo finské předsednictví sdělení, které má za cíl podpořit diskusi o finalizaci národních klimatickoenergetických plánů (NIKEP) a o společném úsilí členských států EU o dosažení cílů v oblasti klimatu. Cílem této diskuse je podpořit členské země EU, aby před odevzdáním konečné verze klimatických plánů na konci […]