Udržitelného rozvoje lze dosáhnout spoluprací podnikatelské, veřejné a státní sféry

Publikováno uživatelem

V Praze, 25. 3. 2014 – Téma udržitelného rozvoje je jednou ze zásadních otázek současnosti. Právě proto se na toto téma uskutečnil 25. března v Senátu PČR Kulatý stůl. Ten uspořádala 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a kanceláří OSN v ČR. Na setkání byli přítomni zástupci Senátu, podnikatelské i státní sféry. Se […]

Udržitelnost – nová dimenze kvality

Publikováno uživatelem

Na kvalitu se dosud nedíváme dostatečně holisticky, tedy z pohledu celku. Přitom pokud nebude celý společenský a ekonomický systém fungovat udržitelně, nebudeme ani schopni zajistit kvalitu v dnešním pojetí. Udržitelný růst se stává zásadní výzvou pro naši civilizaci. Někteří špičkoví představitelé světové vědy i byznysu proto hovoří o nutné korekci fungování tržní (kapitalistické) ekonomiky. Vytváření sdílené hodnoty […]

Ing. Ivan Beneš: Posílení imunity společnosti dokáže odvrátit hrozby

Publikováno uživatelem

V Praze, 30. 1. 2014 – Skutečnost, že stojíme opravdu na pokraji možné krize, zaznívá zejména v poslední době stále častěji. Globálními riziky se zabývalo už Světové ekonomické fórum, konané v lednu letošního roku v Davosu. Nyní se k aktuálním hrozbám a rizikům vyjádřil také Ing. Ivan Beneš, nezávislý odborník České podnikatelské rady. Ten mimo jiné na konferenci Smart Life promluvil o […]

Připravované programy v rámci pracovních skupin (PS) CBCSD

Publikováno uživatelem

V průběhu posledních týdnů se úsilí členů PS soustředilo na identifikaci a přípravu projektů s následujícím zaměřením: 1. Příprava aplikovaného konceptu „Sustainable Reporting“, jehož cílem je nabídnout členům CBCSD a podnikatelské komunitě praktický nástroj k rozšíření a prohloubení výročních zpráv o aspekty oslovující na úrovni firem rizikové oblasti a případné nejistoty v oblastech ekonomických, sociálních a environmentálních. Tento […]

Přípitek do nové sezóny CBCSD 2014

Publikováno uživatelem

15. ledna proběhlo v sídle České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD) setkání jejích členů. Po novoročním přípitku na začátku setkání pohovořil prezident CBCSD Pavel Kafka o proběhlém roku 2013, který byl opravdovým nastartováním činnosti této prestižní organizace, jejích pracovních skupin i nových projektů, do kterých jsou naši členové zakomponováni. Viceprezident Peter J. Kalaš potom informoval ve […]

Tisková zpráva z proběhlé konference Smart Life

Publikováno uživatelem

Snížení energetické náročnosti je krokem k udržitelnému vývoji V Praze, 31. 1. 2014 – Energetická náročnost našich životů i bydlení je zcela zjevná. Budujeme satelitní bydlení za metropolemi a přitom jsme stále nuceni dojíždět do velkých měst. Obdivujeme zeleň v centru měst, ale zároveň si už neuvědomuje, že právě ona zvyšuje energetickou náročnost našich životů. Užíváme techniku, která je vyráběna […]

Tisková zpráva – Kulatý stůl: Budování výrobní excellence v Iveco CR

Publikováno uživatelem

Dne 17. 9. 2013 se ve společnosti Iveco Czech Republic, a.s. konal kulatý stůl na téma: Budování výrobní excellence v Iveco CR s ukázkou 2 pilířů (bezpečnost práce a organizace na pracovišti). Kulatý stůl uspořádal Východočeský manažerský klub (VČMK) ve spolupráci s Klubem zlepšování a společností Iveco Czech Republic, a.s. Jednalo se o diskusní setkání zástupců různých firem nad tématem […]