Konference Podniková energetika v době Smart Grids

Publikováno uživatelem

Vážená paní, vážený pane, přijměte, prosím, program konference Podniková energetika v době Smart Grids, která se koná v úterý 30. září 2014 od 9:30 hodin v rámci doprovodného programu 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu na Brněnském Výstavišti. Konference zaměřená na řešení podnikových energetických sítí ESG (Enterprise Smart Grids) s využitím moderních systémů měření, řízení, automatizace a ICT, jež uspokojí aktuální […]

WBCSD novinky 08/2014 (ENG)

Publikováno uživatelem

WBCSD’s new Infographic on Forests highlights the importance of ALL forests – the Forest Continuum – and sustainable forest management in meeting the increasing demand for wood, fiber, fuel and food. With the Forest Continuum Infographic the WBCSD Forest Solutions Group pulls together the key messages relating to the crucial role of forests and sustainable […]

Mezinárodní konference o městských lesích a zeleni

Publikováno uživatelem

Ve dnech 3. až 7. června 2014 se konal ve švýcarském Lausanne 17. ročník konference European Forum on Urban Forestry, zaměřené na městskou zeleň, parky a lesy. Celkem bylo předneseno 210 příspěvků, jejichž autoři pocházeli z 32 států, nejen evropských. Nejpočetněji bylo zastoupeno domácí Švýcarsko, následovalo Německo a Itálie. Zúčastnili se však i zástupci z jižní Afriky, Tchaj-wanu, Nepálu, Kanady […]

WBCSD novinky 07/2014 (ENG)

Publikováno uživatelem

The Natural Capital Coalition (NCC) announced its selection of two consortia to develop what will be known as the Natural Capital Protocol. The Protocol will provide a methodology for businesses to understand their impact and dependencies on the natural environment, its finite natural resources and functioning ecosystems. The work on the Protocol brings together the […]

2. expertní setkání odborníků na problematiku dobrovolných nástrojů

Publikováno uživatelem

Vážená paní, vážený pane, jako odborníka/-ci na problematiku dobrovolných nástrojů si Vás dovoluji pozvat na 2. expertní setkání k podpoře dobrovolných nástrojů v České republice, které se bude konat dne 23. června 2014 od 10:00 v prostorách Ministerstva životního prostředí (zasedací místnost č. 432). Setkání se uskuteční v rámci projektu Efektivní uplatňování dobrovolných nástrojů politiky životního prostředí, jehož řešitelem je společnost […]

Chystaná konference Trvale udržitelná výstavba 2014

Publikováno uživatelem

Národní stavební centrum s.r.o. Vás srdečně zve na konferenci s mezinárodní účastí TRVALE UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 2014 pořádanou ve spolupráci s Fakultou stavební VUT v Brně a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj Datum: 10. června 2014 (úterý) Místo konání: Fakulta stavební Vysokého učení Anotace: Cílem této konference je seznámit odbornou veřejnost s tématem udržitelnosti, jakým způsobem se řeší v jednotlivých oblastech […]

Shrnutí konference Liaison Delegátů WBCSD Montreux, Switzerland, 7.-11.4.2014

Publikováno uživatelem

Tradiční setkání liason delegátů shromáždilo tento rok v Montreux kolem 250 účastníků, z toho téměř 40 zástupců Regionální sítě.  Za CBCSD se konference zúčastnili ing. Petr J. Kalaš, víceprezident CBCSD, ing. Tomáš Chmelík, zastupující ČEZ (člen CBCSD), a Jonathan Wootlif, senior expert CBCSD. Obsah konference byl zaměřen na další posun nosného programu WBCSD „Action 2020“  (iniciovaného na […]

Shrnutí 17. konference Evropského sdružení pro environmentální a udržitelné manažerské účetnictví (EMAN Europe)

Publikováno uživatelem

Ve dnech 27.-28. dubna 2014 se konala v Rotterdamu již 17. konference Evropského sdružení pro environmentální a udržitelné manažerské účetnictví (EMAN Europe). Téma konference bylo „od reportingu udržitelného rozvoje k manažerskému řízení udržitelného rozvoje“. Téma vycházelo nikoliv z otázky „proč“ se zabývat udržitelným rozvojem, ale „jak“ dosáhnout udržitelného rozvoje. Celkem zaznělo 53 příspěvků. Z významných osobností na konferenci vystoupil prof. Marc […]

Více hodnoty, méně dopadu

Publikováno uživatelem

1. GLOBÁLNÍ VÝZVY V současné době jsme svědky velkých globálních změn a s tím souvisejících výzev. Mění se klima, když se rapidně zvýšil únik CO2 v důsledku probíhajícího rozvoje průmyslu. Lidstvo směřuje k zvýšení globální teploty na rekordní hodnotu v jeho historii. Je to provázeno extrémními výkyvy počasí, táním ledovců a tím stoupající hladiny oceánů. Růst populace vytváří potřebu dalších […]

Generální tajemník OSN Ban Ki-moon obdržel zlatou medaili Univerzity Karlovy

Publikováno uživatelem

Generální tajemník Organizace spojených národů Ban Ki-moon si vyhradil čas ve svém nabitém programu při návštěvě České republiky, aby proslovil přednášku na Univerzitě Karlově. Ve Velké aule Karolina v pátek 4. dubna dopoledne pohovořil na téma Česká republika a Organizace spojených národů: Mír, rozvoj a lidská práva v měnícím se světě. Jeho vystoupení mohli sledovat nejen hosté v sále, […]