Zlepšování výkonnosti v oblasti lidských práv musí být v potravinářském a zemědělském odvětví prioritou. Cílem této krátké zprávy je ukázat – a podnítit – společnou cestu k neustálému zlepšování výkonnosti v oblasti lidských práv.

Improving human rights performance needs to be a priority. Our aim with this short report is to demonstrate – and stimulate – a collective journey of continuous improvement in human rights performance. It captures the progress from six companies since 2020 illustrated in six case studies. Where possible, we have included quantifiable metrics and top tips, residual challenges and lessons learned.

View the publication.

Zdroj: www.wbcsd.org