Centrum dopravního výzkumu představilo vývoj elektromobilů do poloviny letošního roku. Jen během prvních šesti měsíců přibylo v registru vozidel 1 565 nových e-vozů.

Pokud se připočítají i hybridní modely pohonů, je v Česku 12 520 vozů s elektrickým pohonem. Na čisté elektromobily pak připadá počet 8 533. Roste i počet dobíjecích bodů. Data Ministerstva průmyslu a obchodu, které publikovalo seznam veřejných dobíjecích stanic, ukazují, že ke konci června bylo v Česku na 744 dobíjecích stanicích s 1 417 dobíjecích bodů (z toho 460 DC a 957 AC bodů). Celkový nominální výkon dobíjecích stanic činil 46 megawattů, 1 dobíjecí stanice tak v průměru disponuje nominálním výkonem 62 kilowattů (pouze teoretická hodnota).

„Na jeden dobíjecí bod tak připadalo 8,8 elektrických vozidel. Očekávám, že progres jak v oblasti registrovaných vozidel, tak infrastruktury získá i díky podpoře Ministerstva dopravy na dynamice. Do konce příštího roku má vzniknout téměř 2 000 dobíjecích stanic. Podíl přibližně 9 elektrických vozidel na jeden dobíjecí bod je stále příznivější, než jaký po nás požaduje evropská regulace,“ uvádí Mgr. Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu.

V oblasti mobility se však ukazuje varovný trend: po loňském významném poklesu emisí v oblasti osobní mobility opět rostou emise spojené s dopravou. V roce 2021 byly evidovány u nově registrovaných osobních vozidel průměrné emise: 135 g oxidu uhličitého na ujetý kilometr, ve srovnání s uplynulým rokem se jedná o nárůst o 11,6 %.

Zajímavá data o čisté mobilitě pak nabízí výsledky ankety uspořádané Centrem dopravního výzkumu. Dotazník vyplnilo 200 respondentů, z nichž 82 % tvořili majitelé bateriových elektrických vozidel a 18 % pak majitelé vozidel plug-in hybridních.

Výsledky ukázaly, že tři ze čtyř respondentů řídí elektrické vozidlo téměř denně. Nejde přitom jen o jízdu na krátké vzdálenosti. Největší skupina elektromobilistů, kteří se zúčastnili ankety uvedla, že během roku ujede mezi 20 a 30 tisíci kilometry (29,2 %). Hned za nimi následuje skupina, která elektromobil využije během roku k celkovým jízdám mezi 10-20 tisíci kilometry. Třetí příčka pak patří 16%, kteří ujedou 30-40 tisíc kilometrů.

Přibližně 30 % respondentů nabíjí bateriová elektrická vozidla (téměř) denně doma, téměř 11 % respondentů pak doma nenabíjí vůbec, 54 % respondentů nabíjí čistý elektromobil na pracovišti. “Na první pohled odlišná, nikterak však neočekávaná, je situace v případě dobíjení plug-in hybridních vozidel, která více než 70 % respondentů dobíjí (téměř) denně doma. Bez zajímavostí není ani fakt, že 37 % respondentů využívá k dobíjení elektrických vozidel elektřinu vyrobenou z fotovoltaické elektrárny,“ uvedl k výsledkům Lukáš Kadula, který se v Centru dopravního výzkumu věnuje projektům z oblasti čisté mobility.

Autor: Martin Prax
FOTO: Unsplash