Na začátku tohoto měsíce proběhlo v Německu letošní druhé a zároveň poslední kolo takzvaných inovativních aukcí, ve kterých se mohou o podporu ucházet na rozdíl od tradičních aukcí pouze projekty kombinující různé obnovitelné zdroje či zdroje s akumulací energie. Oproti prvnímu letošnímu kolu však byl zájem investorů znatelně nižší a po vyřazení velkého počtu nabídek se vysoutěžila pouze část nabízeného výkonu.

Po prvním letošním kole inovativních aukcí, ve kterých se mohou developeři ucházet o podporu pouze pro projekty kombinující více různých zdrojů či akumulaci, proběhlo v srpnu kolo druhé. Zatímco v prvním kole byl celkový objem přihlášených projektů více než dvojnásobný proti soutěženému výkonu, druhé kolo, které nabídlo rovněž 250 MW, se s celkovým počtem 23 projektů o výkonu 249,6 MW těsně nezaplnilo.

Podobně jako v prvním kole byly všechny projekty tvořeny kombinací solárních elektráren s bateriovým úložištěm. Podle podmínek těchto aukcí musí mít úložiště dostatečnou kapacitu na minimálně dvě hodiny výroby přilehlého zdroje a může ukládat elektřinu pouze z tohoto zdroje.

Nedostatek projektů spustil speciální mechanismus omezující soutěžený objem

I takto malý nedostatek projektů měl nicméně za následek skutečnost, že německý energetický regulátor Bundesnetzagentur, který aukce organizuje, musel přistoupit k využití mechanismu, který se uplatňuje pouze u tohoto typu aukcí a omezuje maximální objem vysoutěžené podpory na 80 % objemu přípustných projektů. Jelikož regulátor musel 6 nabídek vyřadit s ohledem na nesplnění všech potřebných náležitostí, byla vysoutěžena pouze část maximálního objemu této aukce.

V aukci podle dat regulátora nakonec uspělo 16 projektů o celkovém instalovaném výkonu 155,6 MW, tedy pouze zhruba tři pětiny z původně nabízených 250 MW. Developeři si zajistili provozní podporu ve výši od 39,9 do 54,8 EUR/MWh, vážený průměr dosáhl 42,9 EUR/MWh. V tomto případě se nicméně nejedná o vysoutěženou výkupní cenu jako u běžných aukcí, ale o bonus, který provozovatelé zařízení obdrží nad rámec příjmů, které si sami zajistí na trhu.

Zdroj: www.oenergetice.cz