.
Klimatická změna představuje pro českou společnost zásadní výzvu. Jak na ni pozitivně reagovat v různých sektorech a odvětvích, jak zde efektivně snižovat emise skleníkových plynů a také jak se na dopady klimatické změny adaptovat, těmito klíčovými otázkami se zabývá čtyřdílný cyklus „Česko řeší klima“. Pořad odvysílala v srpnu Česká televize na ČT2 a jeho jednotlivé díly jsou kdykoliv k dispozici k přehrání v internetovém archivu ČT, tzv. iVysílání.

Tak jako při předloňské sérii pod názvem „Klima mění Česko“, i tentokráte se pod vznik pořadu autorsky podepsal meteorolog Michal Žák. Post-produkci zajistila společnost 16:9 Productions. “Česko řeší klima pro mě znamená příležitost podílet se na jedinečném dokumentu, který si klade za cíl ukázat pestrou paletu možností, jak přistupovat ke změně klimatu a jejím dopadům. Většina společnosti sice tuší, že je potřeba podnikat konkrétní kroky, ať už v oblasti mitigací nebo adaptací, řada lidí ale ještě nemá příliš jasnou představu, co to znamená,“ uvedl Žák.

Režisérské a scénáristické taktovky se opět chopil Daniel Tichý. „Vydali jsme se cestou zmapování příkladů dobré praxe v oblasti klimatických opatření, a to zejména na místní a regionální úrovni. Se štábem jsme postupně zavítali do zhruba padesáti lokalit po celém Česku. Navštívili jsme větší města i menší obce, iniciativní podniky, školy, aktivní neziskové organizace, sdružení a občanské iniciativy. Naším cílem bylo představit různé aktéry, kteří se snaží něco dělat pro ochranu klimatu a posouvají naši zemi směrem k uhlíkové neutralitě,“ dodal Tichý.

„Síla našeho pořadu je především v ukázaní konkrétních cest, jak se s těmito výzvami vypořádat – ať už jde o dopravu, energetiku, průmysl, nebo třeba krajinu a zemědělství. V Česku dnes již najdeme mnoho subjektů a jednotlivců, jejichž počínání může být inspirací,” zdůraznil moderátor pořadu Michal Žák.

K nejvýznamnějším aktérům při plánování a zavádění klimatických opatření se bezesporu řadí kraje. „Náš pořad potvrdil, že kraje se o tuto problematiku zajímají a jejich podpora nízkoemisním projektům roste. Jsme rádi, že se do naší mini-série podařilo zapojit vybrané kraje a také dvě největší města, Prahu a Brno. Tato partnerství vznikla díky spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj. Vážíme si rovněž tradiční podpory našemu pořadu ze strany Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí, mladoboleslavské společnosti ŠKO-ENERGO a CI2, o.p.s,“ poznamenal Tichý.

Důležitou součástí projektu „Česko řeší klima“ je i následná osvětová činnost v podobě besed pro školy a pro veřejnost, při nichž autoři dokumentu využijí promítání ukázek z jednotlivých dílů pořadu. „Velmi se těšíme, že stejně jako v případě předchozí série i s touto novou absolvujeme debaty s občany a zejména s mladými lidmi, abychom si vyslechli jejich názory na řešení klimatické krize,“ uzavřel Tichý.