Komise zároveň zveřejnila hodnocení vnitrostátních plánů členských států v oblasti energetiky a klimatu (NIKEP) na období 2021 až 2030, které předložilo 27 členských států v souladu s požadavky nařízení o správě energetické unie.

Z posouzení vyplývá, že EU jako celek by mohla stávající emisní cíl do roku 2030 ve výši 40 % překročit, a to zejména díky plánovanému podílu energie z obnovitelných zdrojů v EU, který by mohl do roku 2030 do-sáhnout 33,7 %, což překračuje současný cíl ve výši 32 %.

Nicméně pokud jde o energetickou účinnost, nejsou evropské ambice stále naplňovány. Dne 14. října Komise v rámci zprávy o stavu energetické unie zveřejní posouzení z pohledu jednotlivých členských států. NIKEP by se v čase měly aktualizovat, přičemž odevzdání návrhu aktualizace Komisi je plánované na rok 2023, přijetí pak na rok 2024.

Kromě toho Komise hodlá v návaznosti na předložení legislativních návrhů v červnu 2021 přezkoumat dopady navýšení ambicí snižování emisí na úrovni členských států a zvážit otázky související s distribucí úsilí. V této souvislosti posoudí i způsob rozdělení příjmů z tvorby cen uhlíku mezi členské státy a EU v podobě vlastních zdrojů.

 

Zdroj: www.cez.cz