Vážení čtenáři,

ve Skupině ČEZ se zasazujeme o to, abychom užívali stále více nízkoemisních zdrojů a motivovali zákazníky k účinnému využívání elektřiny a tepla. Společně se Svazem průmyslu a dopravy usilujeme o racionální uchopení příležitostí, které nabízí transformace energetiky tak, aby vznikaly synergie mezi novou energetikou a tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí, která digitálně propojuje všechny činnosti našeho života. Společně s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj akcelerujeme spolupráci s podnikatelskými svazy k problematice výroby a spotřeby energie a informujeme o rozvoji udržitelné energetiky, např. formou měsíčního bulletinu Energetika v EU. Cesta k naplnění energetického a klimatického pilíře České vize 2050 bude záležet na mezinárodním a evropském rámci k naplňování Pařížské dohody a Energetického plánu do roku 2050. Kromě sbližování národních politik pod správou energetické unie pod koordinací Evropské komise budeme čelit novým výzvám proměňujícího se energetického systému, ve kterém bude zapotřebí za pomocí chytrých technologií balancovat výrobu a spotřebu jak na úrovni jednotlivých spotřebitelů, tak na úrovni celého kontinentu. V bulletinu Energetika EU Vám přinášíme novinky ohledně proměny trhu s energií, o naplňování cílů pro rok 2030, dlouhodobém plánování do roku 2050 a monitorování politik EU. Budeme rádi, pokud jej budete číst zde nebo si napíšete o jeho zasílání do Vaší e-mailové schránky na publicaffairs@cez.cz.

Příjemné čtení přeje,
JUDr. Zuzana Krejčiříková

Stáhnout (PDF, 3.1MB)