VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

s blížícím se zveřejněním zprávy Společného výzkumného střediska o jaderných zdrojích v rámci taxonomie udržitelných financí se v Bruselu otevírá debata o tom, kolik druhů zásad „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) vlastně Evropská komise bude posuzovat. Zatímco pravidla taxonomie uvádějí výčet kritérií, Evropská komise slovy místopředsedy Timmermanse poukázala na záměr užívat tento princip i ve veřejné podpoře. Podle generálního ředitelství pro finanční stabilitu a kapitálové trhy se ale nemá jednat o vztah k taxonomii, nýbrž k odlišné sadě kritérií. V únoru Komise také vydala pokyny pro hodnocení DNSH v národních plánech na podporu oživení a odolnosti. Zároveň upozorňuje, aby se zájem zainteresovaných stran směřoval spíše na balíček Fit pro 55, který představí v červnu, než na samotnou taxonomii. Do června nelze od Komise očekávat vyjádření, co podnikne se zhodnocenou zprávou Společného výzkumného střediska. Jak uvádí, jeho závěry do prvního delegovaného aktu nevloží, nevylučuje ale jejich zařazení do druhého delegovaného aktu, který má být finalizován do konce roku.

Dvě frakce Evropského parlamentu, Evropští konzervativci a reformisté a Obnova Evropy, se spojily při práci na analýze potenciálu příkladové přímořské země Nizozemska a vnitrozemské České republiky pro dosažení klimatického cíle do roku 2050. Závěry studie varují před vysokým rizikem neúčinnosti strategie EU v oblasti klimatické neutrality do roku 2050 a s ohledem na prostorové požadavky a náklady považují jadernou energii za výhodnější pro ošetření rizik oproti větrné a solární energii. Více k propojování jednotlivých politik pro dosažení klimatické neutrality v roce 2050 a práci na zásadách DNSH najdete na následujících stránkách.

Příjemné čtení přeje
Zuzana Krejčiříková

Stáhnout (PDF, 1.87MB)