Globální pandemie nemoci Covid-19 způsobila kromě ztráty lidských životů i mimořádně závažné problémy většině průmyslových odvětví. Jedním z hluboce zasažených segmentů se stal trh s automobily. Trochu překvapivě se však mezi oběti pandemie nepřiřadily elektromobily, které zaznamenaly několik zajímavých tržních výsledků, jimž se ve své analýze věnovala Mezinárodní energetická agentura (IEA).

Jak dopadla pandemie na trh s klasickými automobily?

S vypuknutím globální pandemie na začátku roku 2020 začal strmý pád prodejů automobilů. Celosvětový pokles podle prvotních odhadů dosáhl hranice 14 %, což je mnohem horší zásah, než jaký tomuto odvětví způsobila celosvětová hospodářská krize v letech 2007–2009. Při detailnějším pohledu na statistiky ukazující rozdíl mezi prodejem automobilů v roce 2019 a 2020 zjistíme, že ve všech sledovaných regionech (respektive státech) došlo k poklesu tohoto ukazatele. Jedinou výjimku představuje Jižní Korea, kde se prodalo o 7 % více nových automobilů. Na opačném pólu leží Evropa, kde došlo k poklesu prodejů o 24 %, následovaná Kanadou ( 20 %), Spojenými státy ( 15 %), Japonskem ( 13 %) a Čínou ( 2 %).

Jak se během pandemie vyvíjel prodej elektromobilů?

Segment elektromobilů obstál prozatím v pandemii nejen se ctí, ale vyšel de facto jako její vítěz. Prodej těchto vozidel totiž překonal všeobecná očekávání a podle prvních údajů ve sledovaných regionech zaznamenal až na dvě výjimky nárůst. První výjimkou je Japonsko, kde prodej poklesl o výrazných 28 % a druhou Kanada s propadem ve výši 7 %. V Evropě oproti tomu došlo ke gigantickému růstu prodeje o 135 % oproti 2019. Následuje Jižní Korea (60 %), Čína (12 %) a Spojené státy (4 %). I přes oslnivý, nečekaný výsledek je samozřejmě nezbytné dodat, že elektromobily zdaleka nedosahují podílů klasických vozidel na trzích, ale i tento ukazatel roste rychlým tempem. Řečí konkrétních čísel dosáhl celosvětový podíl elektromobilů v minulém roce hranice 4 %, což znamená, že po celém světě jich v současnosti jezdí zhruba 10 milionů.

Jak konkrétně se pandemie projevila na trhu s elektromobily?

Vývoj pandemie v loňském roce zapůsobil na trh s elektromobily ve dvou vlnách. První z nich byla velmi negativní, když v první polovině roku došlo k paralýze výrobních zařízení nejprve v Číně a později v Evropě a USA, která způsobila propad v prodejích vozidel až o 15 %. Prvotní šok byl ovšem vystřídán optimismem. Hlavním důvodem byly existující nebo nově přijaté legislativní pobídky pro elektromobily, zejména v Evropě. Dalšími pozitivy byly stále klesající ceny baterií i pokračující entuziasmus zákazníků, kteří se v případě elektromobilů stále často rekrutují z bohatších vrstev, méně zasažených hospodářským poklesem.

Jak se projevuje politická podpora elektromobilů?

Politická podpora elektromobility je jednou z hlavních příčin stálého růstu prodejů a užívání těchto vozidel. Řada států navíc svoji podporu v rámci snahy o oživení ekonomiky zasažené pandemií ještě navýšila. Výjimkou bylo snížení nebo úplné ukončení přímých dotací v Číně a na federální úrovni ve Spojených státech (podpora byla naopak výrazně navýšena ve státě Kalifornie). Významně více podpořily elektromobilitu vlády v Německu, Itálii nebo Jižní Koreji. V Německu například došlo k navýšení nákupní dotace na elektromobil z dosavadních 6 000 euro na 9 000 euro (v případě plugin hybridů z 4 500 na 6 750 euro), převedení elektromobilů do snížené sazby DPH (z 19 na 16 %) a k ukončení státní podpory v podpůrných balíčcích pro produkci konvenčních automobilů.