V rámci Evropského semestru předložila Evropská komise dne 26. února zprávy o jednotlivých členských zemích EU, v nichž analyzuje hlavní socioekonomické výzvy každého státu.

Zprávy o jednotlivých zemích se zaměřují na čtyři oblasti: udržitelnost životního prostředí, zvýšení produktivity, spravedlnost a makroekonomickou stabilitu. Jedním z nových prvků evropského semestru je začlenění cílů udržitelného rozvoje. Kromě toho se zprávy o jednotlivých zemích zaměřují na regiony a odvětví, které jsou přechodem ke klimaticky neutrální ekonomice postiženy nejvíce. V této souvislosti Komise stanovila priority pro podporu Fondu pro spravedlivou transformaci.

V příloze doporučení pro Českou republiku Komise předkládá analýzu, ze které by měl vycházet teritoriální plán spravedlivého přechodu pro čerpání financí z Fondu spravedlivé transformace. Specifikuje nejvíce postižené regiony, ve kterých dojde k významným ztrátám pracovních míst. Vzhledem ke skutečnosti, že bude obtížné tyto ztráty nahradit rozvojem malých a středních podniků, doporučuje Komise podporu investic velkých podniků, a to v souladu s teritoriálním plánem.

 

Zdroj: ENERGETIK EU 02/2020