Stáhnout (PDF, 1.72MB)

Návyky české společnosti se nemění – plýtvání potravinami pokračuje

Ipsos opět po roce realizoval pro konferenci FOOD WASTE 2015 výzkum veřejného mínění, jehož výsledky byly představeny 1. října. Lidé odpovídali na otázky, které se týkají toho, jak doma nakládají s jídlem, s potravinami.

Vybraná hlavní zjištění:

60 % populace tvrdí, že vyhazuje méně potravin než před 2 roky. Přesto však 4 z 10 lidí vyhazují potraviny alespoň několikrát měsíčně. Nejčastějším důvodem vyhazování potravin je to, že jsou plesnivé či shnilé. Nejvíce lidé vyhazuje ovoce, zeleninu či pečivo.

foodwaste-october1

Podle názoru populace by měli problematiku plýtvání potravin řešit především lidé v domácnostech. Dále se to ve větší míře očekává od obchodních řetězců, potravinových firem či korporací a hotelů, restaurací nebo pohostinství.

V rámci projektů či kampaní, které se věnují problematice potravinových ztrát a potravinového odpadu, lidé nejčastěji znají Národní potravinovou sbírku. Tu uvedlo 29 % populace.

foodwaste-october2

83 % obyvatel by uvítalo více informací o tom, jak správně uchovávat potraviny. Nejčastěji by tímto zdrojem informací měli být podle lidí přímo výrobci či dovozci potravin.

„Proti výzkumu před rokem nedošlo – bohužel – prakticky k žádným změnám. Největší podíl těch, co vyhazují více potravin než před dvěma roky, je u lidí mezi 18-24 lety, což je určitě důvod k zamyšlení“ komentuje výsledky Tomáš Macků z Ipsosu.

Výzkum byl realizován v průběhu září 2015 metodou on-line dotazování s využitím Ipsos panelu. Dotázán byl reprezentativní soubor internetové populace ČR podle základních sociodemografických údajů ve věku 18-65 let, n=1009. Výzkum byl podpořen společností Byznys pro společnost.

.

V případě zájmu o bližší výsledky nás kontaktujte.

Kontakt:
Tomáš Macků

Research & Communication Director
tomas.macku@ip­sos.com
GSM: +420 774 646 799