Po pěti letech a již pod gescí předsedy vlády se v pátek 28. 11. 2014 konalo v prostorách Lichtenštejnského paláce Fórum pro udržitelný rozvoj, které přineslo zajímavou diskuzi na několika úrovních.  Fórum přivítalo nejen přední zástupce vlády ČR, ale rovněž odborníky ze zahraničí. Kromě premiéra Bohuslava Sobotky, ministra životního prostředí ČR, Richarda Brabce, a Vladimíra Špidly, šéfa poradců premiéra a také iniciátora myšlenky obnovení Rady vlády pro udržitelný rozvoj, se svým příspěvkem vystoupil i ředitel Direktorátu pro životní prostředí OECD, Simon Upton a mnoho dalších odborníků.

Najít rovnováhu mezi třemi dimenzemi – sociální, hospodářskou a životního prostředí – a trvale pracovat na hledání metod a přístupů, které pomáhají udržitelný rozvoj v těchto oblastech smysluplně budovat a odstraňovat případné nedostatky. To jsou vybraná specifika, která prémiér Bohuslav Sobotka uvedl jako z jeho pohledu přednostní. S nimi jdou ruku v ruce konkrétní závazky ČR, mezi které patří například deklarování úsilí zpoplatnit vypouštění oxidu uhličitého. Do roku 2030 se rovněž všechny země Evropské unie zavázaly ke snížení emisí CO2 o 40 % a zabránění zvyšování globální teploty.

Ke klíčovým řečníkům konference patřil i ředitel Direktorátu pro životní prostředí OECD, Simon Upton. Jedno z jeho zásadních doporučení v rámci diskuze o udržitelném rozvoji bylo dostat k sobě blíže ministerstva životního prostředí, financí či obchodu. „Ono to není patrné, ale ministerstvo životního prostředí a ministerstvo financí nebo obchodu jsou přirozenými spojenci. Spojuje je snaha o co nejvyšší efektivnost při využívání zdrojů,“ říká Simon Upton.

sobotka1

Ředitel Direktorátu OECD pro životní prostředí Simon Upton, Fórum pro udržitelný rozvoj, 28. listopadu 2014

Simon Upton rovněž uvedl, že jednotlivé ekonomiky produkují řadu věcí, které společnost chce a potřebuje, ale i produkty, které nevyžaduje. V tomto případě se tedy nabízí otázka zdražení toho, co není žádoucí (zdanění).  Jako příklad uvedl využívání nafty jako pohonné hmoty. Z hlediska ochrany ovzduší a lidského zdraví je toto palivo nevyhovující. Lidé jej ale běžně používají a stále kupují nová dieselová auta. Řešením je daňově zatížit naftu, aby se přístup spotřebitelů změnil. Daně jsou šikovným nástrojem, ale je potřeba pozorně rozmýšlet jejich uplatnění v širším kontextu a především v rámci správného zacílení. „Každá země potřebuje růst, každá země potřebuje nová pracovní místa. Je jen potřeba dobře rozmyslet, jaký růst to má být a domyslet všechny důsledky,” dodává Upton.

Ministr životního prostředí ČR, Richard Brabec, pochválil činnost organizace OECD a především její projekt Zelený růst, který reaguje na globální trendy, jako jsou změna klimatu, závislost na fosilních zdrojích, růst globální populace, nedostatek přírodních zdrojů a vody, zhoršující se stav ekosystémů, odlesňování apod. „Prioritou pro Českou republiku pro nadcházející období je především snižování emisí, zvyšování energetické účinnosti a zlepšení dlouhodobě neuspokojivé kvality ovzduší. Vzorovým příkladem je v tomto ohledu program Zelená úsporám, který podpořil od roku 2009 do 2013 přes 80 000 menších projektů  a přispěl k vytvoření více jak 15 000 nových pracovních míst,“ uvádí Brabec.

sobotka2

Fórum pro udržitelný rozvoj, 28. listopadu 2014

S časem musíme pracovat jako s materiálem pro změnu a to i v rámci problematiky udržitelného rozvoje. Důležitým aspektem je rovněž sociální  dialog  a jeho management uvnitř společnosti,“ hodnotí krátce téma udržitelného rozvoje Vladimír Špidla, vedoucí týmu poradců premiéra ČR. Dalším klíčovým hlediskem je schopnost předvídatelnosti, která je v mnoha oblastech těžko proveditelná. Jeden z panelů konference se věnoval stárnutí populace. Právě demografický vývoj je podle Špidly jedna z oblastí, které umíme předvídat na dvě generace dopředu. Stárnutí populace bude pro naši společnost znamenat v mnoha ohledech velkou proměnu, na kterou je potřeba se včas připravit.

Rada vlády pro udržitelný rozvoj byla znovuobnovena rozhodnutím vlády ze dne 9. června 2014 a svou činností iniciuje, koncipuje, koordinuje, sleduje, vyhodnocuje a podporuje strategické dimenze v řízení státu. Její součástí je i Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, jejíž zástupci na konferenci vystupovali v panelu a živě diskutovali.